NHOs syn på krigen i Ukraina

Russlands angrep på Ukraina er først og fremst en menneskelig tragedie, og er en ufattelig krigshandling.

Samtidig som krigen vil forårsake uoverskuelige menneskelige lidelser i Ukraina, vil den også destabilisere regionen og ha negative konsekvenser for verdensøkonomien. Det må ikke være noen tvil om at ansvaret ligger på Russland. Vi støtter den norske regjeringens posisjoner og de omfattende sanksjonene. NHO slutter opp om den tydlige og felles politiske linjen mot den brutale angrepskirgen mot Ukraina.

Om russiske borgere i Norge
Mange vil kjenne på usikkerhet og frykt på grunn av det russiske angrepet. Men vi må passe på å ikke la det gå ut over russiske borgere som bor i, jobber i eller besøker landet vårt. Selv om Russland har gått til angrep på Ukraina, er ikke Norge i konflikt med Russland og det russiske folk.