Vi foreslår tiltak for å styrke norsk næringslivs engasjement i Ukraina

Publisert

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norsk-ukrainsk Handelskammer (NUCC) sendte 15 juni et brev til utenriksminister Huitfeldt og næringsminister Vestre. Brevet inneholder forslag til tiltak for å redusere risikoen forbundet med norske investeringer i Ukraina.

Gjenoppbyggingen er en generasjonsoppgave og et internasjonalt ansvar, noe et enkelt land selvsagt ikke bærer alene. Norsk næringsliv ønsker å støtte den ukrainske økonomien, ikke bare nå mens krigen pågår, men også i den etterfølgende gjenoppbyggingsfasen.

For å realisere denne ambisjonen er det imidlertid nødvendig med solide tiltak for risikohåndtering. Dagens situasjon innebærer en betydelig politisk risiko ved investeringer i Ukraina, noe som skaper betydelige utfordringer for å skaffe finansiering og gjør forsikring av både personell og ressurser praktisk talt uoppnåelig.

I vårt felles brev ber vi norske myndigheter om å vurdere følgende tiltak:

  • Ekstraordinære rammer for Eksportfinansiering Norge (Eksfin) for å kunne ta direkte risiko i Ukraina. Vi foreslår å etablere en separat ordning for Eksfin som kan ta større tap enn normalt ved for eksempel at Eksfin tar opp mot 100% langsiktig garantidekning både for kommersiell og politisk risiko.

  • Inkludering av det ukrainske markedet i Norfunds investeringsmandat. Norfund kan spille en viktig rolle som en aktør som kan påta seg høyere risiko enn mange andre investorer. Fornybar energi, finansiell inkludering, vekstkraftige virksomheter og grønn infrastruktur er fokusområder for Norfund som vil passe inn i behovene som vil være i Ukraina fremover.

  • Etablering av en arbeidsgruppe på energitransisjon som fremmer energisikkerhet i Ukraina gjennom tilgang på norsk kompetanse, erfaring og teknologi. En mulighet kan være at arbeidsgruppe etableres under Bilateral Handelskommisjon, på lik linje med nåværende arbeidsgruppe på atomsikkerhet.

  • Innovasjon Norge settes i stand til å bidra med sine virkemidler, f.eks. gjennom et oppdragsbrev om Ukraina for blant annet.