Foto: Albovsky albovsky

Gjenoppbyggingen av Ukraina

NHO etablerer et nettverk der medlemsbedrifter kan utveksle kunnskap og erfaringer i arbeidet med gjenoppbyggingen av Ukraina.

Ukraina vil fremover ha behov for støtte for å gjenoppbygge og videreutvikle det samfunnet som eksisterte før krigen. Norsk næringsliv vil kunne ta en sentral rolle i det som blir en omfattende internasjonal innsats. 

NHOs ukrainanettverk gjenspeiler bredden i norsk næringsliv med ulike bransjer og ulike størrelser. En viktig oppgave for ukrainanettverket vil være å diskutere hva norsk næringslivet kan bidra med og hvordan. God informasjon og utveksling av ideer vil være det viktigste i første omgang.

 

Bedriftsmedlemmer

Are Treindustrier, Comrod AS, DNV, Elvia, Equinor, Istrail, Itera ASA, Kongsberg, MagnorVinduet, Moelven Byggmodul AS, Flyktninghjelpen, Orkla, Pelagia, PGNiG Upstream Norway AS, Reitan Retail/REMA 1000, Rud Pedersen Group, Scatec, Skanska, TietoEvry, Veidekke, Yara, Rejlers Norway, Bergen Engines og Jotun.

Observatører

Næringslivets sikkerhetsråd, Norsk-ukrainsk handelskammer, Norges Røde Kors.

NHO landsforeninger

Abelia, Offshore Norge, NHO Mat og Drikke, Sjømat Norge, NHO Transport og Logistikk, Fornybar Norge, NHO Service og Handel, BNL, Norsk Industri, Finans Norge.

Politisk risikoforsikring

Politiske risikoer er knyttet til tiltak fra myndigheter som begrenser investorens/eierens rettigheter til i) å bruke eller dra nytte av sine eiendeler; eller ii) som reduserer verdien av firmaet. Politiske risikoer inkluderer krig, revolusjoner, statlig beslagleggelse av eiendom og tiltak for å begrense bevegelsen av overskudd eller andre inntekter innenfor et land.

Ved å kjøpe en politisk risikoforsikring (PRI) kan investorer styrke sin posisjon ved å fordele byrden av politisk risiko til tredjeparter (forsikringsselskaper). PRI tilbys av internasjonale organisasjoner, som Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) og eksportkredittbyråer (ECAs) eller andre offentlige forsikringsselskaper.

De politiske risikoene som dekkes av PRI-leverandører, dekker ofte disse politiske risikoene:
  1. Valutaomregnings- og overføringsrestriksjoner.
  2. Konfiskering, ekspropriasjon, nasjonalisering.
  3. Politisk vold/krig.
  4. Mislighold av forpliktelser som lån, voldgiftskrav og kontrakter.

PRI blir tilbudt av MIGA, DFC (USA), UKEF (UK) ,  KUKE (Polen).