NHOs syn på krigen i Ukraina

Russlands angrep på Ukraina er først og fremst en menneskelig tragedie, og er en ufattelig krigshandling. 

Samtidig som krigen vil forårsake uoverskuelige menneskelige lidelser i Ukraina, vil den også destabilisere regionen og ha negative konsekvenser for verdensøkonomien. Det må ikke være noen tvil om at ansvaret ligger på Russland. Vi støtter den norske regjeringens posisjoner og følger de omfattende sanksjonene som er varslet.

Krigen og sanksjonene vil få konsekvenser for bedrifter som er i, eller samhandler med, disse landene. Vi forsøker å bistå våre berørte medlemmer, som i første omgang er opptatt av å sikre trygghet for sine utsatte medarbeidere.

Vi håper en tydelig og felles politisk linje mot det uakseptable angrepet på Ukraina skal gi slutt på menneskelig lidelse og den alvorlige situasjonen ukrainerne nå opplever.

Om russiske borgere i Norge
Mange vil kjenne på usikkerhet og frykt på grunn av det russiske angrepet. Men vi må passe på å ikke la det gå ut over russiske borgere som bor i, jobber i eller besøker landet vårt. Selv om Russland har gått til angrep på Ukraina, er ikke Norge i konflikt med Russland og det russiske folk. Norske myndigheter vil ha hånd om sanksjonspolitikken, og NHO vil sørge for at medlemmene våre er løpende oppdatert om dette.