Sanksjoner mot Russland

Norge har helt siden okkupasjonen av Krim i 2014 støttet de vestlige reaksjonene på Russlands folkerettsbrudd.

Det er nå innført omfattende økonomiske sanksjoner mot Russland. Dette er gjort gjennom en transatlantisk innsats mellom EU, Storbritannia, USA, og Canada. Det er høy grad av sammenheng mellom de ulike sanksjonsregimene, og den vestlige alliansen er tydelige på at de vil fortsette å bruke sterke virkemidler for å holde Russland ansvarlig.

Sanksjonene gjør det svært krevende for norsk næringsliv å ha forretningsaktiviteter med tilknytning til Russland, omstridte områder i Ukraina (Krim, Donetsk og Luhansk) og i Hviterussland.

I korte trekk er det tre områder man bør være oppmerksom på når man handler med Russland:

  • Produkter og tjenester
  • Sanksjonert personer eller enheter
  • Banker og finansinstitusjoner

Nedenfor finner du en omfattende oversikt fra Utenriksdepartementet om sanksjoner innført av Norge.

Informasjon fra Utenriksdepartementet

Norge har politisk sluttet opp om EUs restriktive tiltak og de er oversatt og gjort om til norsk rett. Fredag 18. mars ble den første pakken med sanksjoner innført i norsk rett. Den siste sanksjonspakken trådte i kraft i Norge 28. februar.

Veilder for næringslivet 

Regjeringens oversikt over sanksjoner som svar på Russlands militære aggresjon mot Ukraina

EU-rådets oversikt over gjeldende sanksjoner i anledning krigen i Ukraina

Detaljert tidslinje-oversikt over EUs sanksjoner 

EUs sanksjonskart