Sanksjoner

Sanksjoner mot Russland

Norge har helt siden okkupasjonen av Krim i 2014 støttet de vestlige reaksjonene på Russlands folkerettsbrudd. Det er nå innført omfattende økonomiske sanksjoner mot Russland. Dette er gjort gjennom en transatlantisk innsats mellom EU, Storbritannia, USA, og Canada.

Det er høy grad av sammenheng mellom de ulike sanksjonsregimene, og den vestlige alliansen er tydelige på at de vil fortsette å bruke sterke virkemidler for å holde Russland ansvarlig. Sanksjonene gjør det svært krevende for norsk næringsliv å ha forretningsaktiviteter med tilknytning til Russland, omstridte områder i Ukraina (Krim, Donetsk og Luhansk) og i Hviterussland.