NHO

Innhold

Artikler

Vis filtrering

139 resultater

Type artikkel
Velg område
139 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Fagartikkel, Pensjon og forsikring

  Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

  Alle bedrifter er pålagt å ha en tjenestepensjonsordning som fyller minstekrav i loven om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven).

 2. Fagartikkel, Arbeidsliv

  Et godt arbeidsmiljø gir høy verdiskaping

  Arbeidsmiljøet er vesentlig for å lykkes best mulig med høy verdiskaping i fremtiden og bidrar til at folk trives i jobb.

 3. Fagartikkel, Arbeidsliv, Pensjon og forsikring

  Aldersgrenser i arbeidslivet

  Hovedregelen i Arbeidsmiljøloven er den alminnelige aldersgrensen som i dag er 72 år. Denne grensen ble hevet fra 70 år i 2015.

 4. Fagartikkel, Pensjon og forsikring

  Privat avtalefestet pensjon (AFP)

  NHO og LO ble i lønnsoppgjøret 2018 enige om å utrede rammene for en ny AFP-modell. Målet er blant annet at en ny ordning skal være mer rettferdig og forutsigbar for både ansatte og bedrifter.

 5. Fagartikkel, Arbeidsliv

  Arbeidslivskriminalitet (akrim) – hva er det og hvor går vi?

  Over tid har arbeidslivskriminaliteten blitt stadig mer avansert. Kriminelle aktører finner nye bransjer å operere i, hvor risikoen for å bli oppdaget er liten og profitten er stor.

 6. Fagartikkel

  Global Compact

  FN-initiativet Global Compact er både et nettverk og et redskap for bedrifter som ønsker å jobbe aktivt og seriøst med samfunnsansvar.

 7. Fagartikkel, Offentlig sektor og næringslivet

  Enklere hverdag for bedriftene

  Reguleringer må ikke utgjøre større byrder for bedriftene enn det som er absolutt nødvendig. Lover må være effektive, treffsikre og forutsigbare. Samtidig må det være lettest mulig å være seriøs og vanskeligst mulig å være useriøs.

 8. Fagartikkel, Arbeidsliv

  Et velfungerende arbeidsmarked

  Arbeidskraften er Norges viktigste ressurs. At arbeidskraften forvaltes riktig er avgjørende for Norges fremtidige produksjons- og velferdsnivå

 9. Fagartikkel, Arbeidsliv

  Flere skal inkluderes i arbeid

  Næringslivet i Norge har lang erfaring med prosjekter for å inkludere flere i jobb. Erfaringer med IA-samarbeidet, Ringer i Vannet og Hurtigsporet for personer med fluktbakgrunn, viser at det er stor inkluderingsvilje i mange virksomheter.

 10. Fagartikkel, Arbeidsliv

  Sykefravær og IA-avtalen

  Til tross for god folkehelse i den norske befolkningen, og i hovedsak gode og sunne arbeidsplasser, har vi et høyt sykefravær sammenliknet med andre land.