Ansattoversikt

Velg avdeling

278 ansatte

Ansattoversikt
278 ansatte

Asbjørn Myrlund

Spesialrådgiver

Strategi og analyse

Beate Trøan

Konsulent

Stab og styrende organer

Berit Boneng Wesenlund

Salgs- og markedskoordinator

Medlem, salg og verving

Bjarne Sørhus

Senior kommunikasjonsrådgiver

Desken

Bjørnar Valstad

Daglig leder/sekretariatsleder

Kompetanse og innovasjon