Ansattoversikt

Velg avdeling

279 ansatte

Ansattoversikt
279 ansatte

Asbjørn Myrlund

Spesialrådgiver

Strategi og analyse

Berit Boneng Wesenlund

Salgs- og markedskoordinator

Medlem, salg og verving

Bjarne Sørhus

Senior kommunikasjonsrådgiver

Desken

Bjørg Riche Vestby

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

Bjørnar Eidsmo

Digital rådgiver

Medlemstjenester

Bjørnar Valstad

Daglig leder/sekretariatsleder

Kompetanse og innovasjon

Børre T. Jacobsen

Seniorrådgiver

NHO Vestfold og Telemark