Ansattoversikt

Velg avdeling

278 ansatte

Ansattoversikt
278 ansatte

Anne Marte Vestbakke

Strategisk rådgiver for administrerende direktør

Kommunikasjon

Anniken Tømte

Spesialrådgiver

Kompetanse og innovasjon

Anniken Hauglie

Viseadministrerende direktør

Politikk og myndighetskontakt

Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

Arne Braathen Thyholdt

Avdelingsdirektør virksomhetsstyring

Virksomhetsstyring