Lønnsoppgjøret 2023: Forhandlingene er i gang

Publisert

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Foto: NTB Scanpix

Mandag 27. mars kl. 12 overleverte LO og NHO sine krav. Det markerte starten på årets lønnsoppgjør. Forhandlingsfristen går ut torsdag 30. mars.

Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør, og med mindre det er avtalt noe annet skal det kun forhandles om lønnsjustering.

Mellomoppgjøret blir krevende fordi det er stor usikkerhet for bedriftene fremover og store forskjeller i lønnsevnen mellom bransjer. NHO er derfor tydelige på at det er bedriftenes lønnsevne som må ligge til grunn for lønnsoppgjøret.

- NHO er opptatt av at lønnsveksten må være tilpasset den økonomiske situasjonen til den enkelte bedrift. Hoveddelen av lønnsveksten må derfor komme gjennom lokale forhandlinger, og ikke gjennom generelle tillegg og eventuelle lavlønnstillegg, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Lønnsdannelsen i Norge bygger på frontfagsmodellen 

Når oppgjøret mellom LO og NHO er ferdig forhandlet, skal NHO, i forståelse med LO, anslå lønnsveksten i industrien. Dette anslaget gir en norm for etterfølgende oppgjør.

- Måten vi forhandler lønn på i Norge, har gjennom flere tiår sikret en god lønnsutvikling for brede grupper, sikret arbeidsplasser og sikret konkurransedyktige bedrifter i Norge. Det er viktig å slå ring om modellen også når det er usikre økonomiske tider, sier Almlid.

Dersom det blir brudd i forhandlingene, vil partene bli innkalt til mekling hos Riksmekleren. En eventuell mekling vil foregå fredag 14. og lørdag 15. april.

Bakgrunn

Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør. I et mellomoppgjør forhandles de fleste avtalene vi har med LO og YS samlet, og det forhandles på hovedorganisasjonsnivå. Samlet forhandles om lag 130 overenskomster med LO og 50 med YS. Det er streikerett også i mellomoppgjør. Avtaler med frittstående forbund og en del bedriftsavtaler samt overenskomstene til Finans Norge omfattes ikke av mellomoppgjørsforhandlingene.

Når oppgjøret mellom LO og NHO er ferdig forhandlet skal NHO, i forståelse med LO, anslå lønnsveksten i NHO-industrien. Dette anslaget gir en norm for etterfølgende oppgjør.

Mer om lønnsoppgjøret og viktige datoer

Mer om NHOs forhandlingsposisjon 

Avtaler omfattet av lønnsoppgjøret 2023