Støtte til utviklingstiltak i samarbeid med bedriftens ansatte

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak er en hovedavtalefestet ordning mellom LO og NHO som kan gi faglig veiledning og økonomisk støtte til tiltak som har som mål å øke verdiskapingen gjennom partssamarbeid og bred medvirkning fra de ansatte i bedriften.

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) bevilger millioner i året til bedrifter som vil utvikle partssamarbeidet og trenger støtte til utviklingsprosjekter.

Hva HF kan bidra med:

 • Styrke det partsbaserte utviklingsarbeidet i bedriften
 • Øke antall utviklingsorienterte og nyskapende bedrifter
 • Øke verdiskapingen i den enkelte bedrift
 • Styrke partenes engasjement i nettverksbasert bedriftsutvikling og forskning
 • Faglig diskusjonspartner i forberedelsene
 • Bidragsyter i gjennomføringen av konferanser
 • Hjelp til å finne gode, eksterne forelesere
 • Økonomisk støtte for utgifter i forbindelse med konferanser
 • Prosjektstyring og prosjektledelse
 • Prosjektlederopplæring
 • Erfaringssamlinger underveis
 • Informasjons- og erfaringsspredning fra prosjektet

Mer informasjon:
Bedrift får støtte til læringsverktøy
Oppfordrer medlemsbedrifter til å bruke partssamarbeidet
Les mer om Hovedorganisasjonenes Fellestiltak