Eramet Norway AS får støtte til læringsverktøy for ansatte

Publisert

Prioriterer partssamarbeidet: Verksdirektør Fernando Ramos, hovedtillitsvalgt Joachim Andersen og hovedverneombud Ruth Bratland, jobber tett sammen om bedriftsutviklingen hos Eramet i Sauda.

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) har gitt støtte til Eramet Norway AS. Bedriften lager læringsverktøyet "Læring på jobb" for de ansatte. Utviklingen er gjort i godt partssamarbeid mellom klubb og ledelse.

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) er et samarbeidsprosjekt mellom LO og NHO hvor bedrifter kan få midler og hjelp til utviklingstiltak.

Med støtte fra HF har Eramet Norway AS i Sauda utviklet "Læring på jobb". Dette er et verktøy bestående av både opplæringsmateriell og 55 små korte filmer hvor operatører og ansatte beskriver sine arbeidsoppgaver og hva som teknisk skjer i ulike arbeidsprosesser. I tillegg er det utarbeidet hefter for de ulike avdelingene. Heftene tilrettelegger for både individuell læring og læring i de enkelte team. 

Kvalifiserer din bedrift til støtte?

Hensikten med læringsverktøyet er å øke kunnskapen om sikkerhet, miljø, kvalitet og aktivitetskost. For Eramet Norway AS er det derfor viktig å styrke den ansattes faglige kompetanse for å gjøre alle i stand til å være med på å utvikle bedriften. Det er ikke lenge siden konsernet fikk nye utslippstillatelser for alle tre verk i Norge, men dette krever at det jobbes med å finne gode miljømessige tiltak. Dette arbeidet ønsker både ledelse og tillitsvalgte at samtlige ansatte involveres i. Tariffavtaler og godt partssamarbeid, i tillegg til et godt beskrevet utviklingsprosjekt, gjorde at de oppfylte kriteriene for støtte.

Fernando Ramos er Verksdirektør understreker at Eramet Norway AS er en lærende organisasjon, og synes det nye læringsverktøyet er blitt veldig bra. Og enda bedre at det er verket i Sauda som er først ute.­

— For meg gjør dette at jeg blir kjent med anlegget på en helt annen måte. I løpet av en 5 minutters filmsnutt lærte jeg mer om vanntilførsel på kortere tid enn det jeg har lært gjennom å lede alle disse prosedyrene, sier Ramos.

Joachim Andersen er klubbleder for IndustriEnergi (IE) og Ruth Bratland er hovedverneombud på verket. De understreker at dette er et opplegg som er laget av operatører for operatører.

— Vi har brukt våre lokale eksperter til å vise de ulike arbeidsoppgavene, og det bidrar til å øke forståelsen over hvorfor vi gjør det vi gjør. Vi har et stort fokus på sikkerhet her hver eneste dag, men dette bidrar også til at vi får respekt for det vi går forbi hver eneste dag, sier Bratland.

Eramet Norway AS er nå i gang med å fullføre samme type opplæringsverktøy for de andre verkene i Kvinesdal og Porsgrunn. Det er noe forskjeller i produksjonen, så man er i gang med å lage tilpassede opplæringsfilmer for de ulike anleggende.

Eramet Norway AS

En del av det franske industrikonsernet Eramet. De er verdensledende produsent av legert metall, spesielt mangan og nikkel samt høykvalitets spesiallegeringer. De har verk i Porsgrunn, Sauda og Kvinesdal.

Eramet Sauda er målt i tonn det største av verkene i Eramet Norway, og har hatt produksjon siden 1915. Eramet Sauda var månedens klimabedrift i NHO juli 2021.  

Læring på jobb

Sikre at ansatte har lik kompetanse om produksjonsprosessen. Skal gi grunnleggende innovasjonskunnskap og kunnskap om arbeidsmetodikk og verktøy. Målet er at alle ansatte skal få mer spesialisert kunnskap om produksjonen og økt miljøkunnskap- og atferd.

Prosjektet er støttet av Hovedorganisasjonenes fellestiltak med kr. 2.200.000,- til utvikling og implementering. For mer informasjon om Hf, ta kontakt med