NHO Viken Oslo

  1. Borestopp på Hvaler til glede for næringslivet

    – Vi vil takke fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje og ordfører i Hvaler kommune Mona Vauger som hørte på innspillene fra oss og fant en løsning som ivaretar næringslivet og de besøkende på Skjærhalden, sier politisk seniorrådgiver Jon-Vidar Knold i NHO Viken Oslo.

  2. NTP til lunsj

    Sammen med Osloregionen, Østlandssamarbeidet, NHO Innlandet og NHO Vestfold og Telemark, inviterte vi til lunsjseminar for å diskutere ny Nasjonal transportplan.

Kurs og arrangementer

Ole Erik Almlid, administrende direktør, NHO. Foto: Moment studio.

Om Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

NHO er Norges største interesseorganisasjonen for bedrifter. Medlemsbedriftene er både store og små, fra hele landet og fra de fleste bransjer.

NHO sentralt, 10 regionkontorer og 18 landsforeninger bistår med juridisk rådgivning,  gir svar på arbeidsgiverspørsmål, representerer bedriftene i lønnsoppgjør, jobber for politiske gjennomslag og tilbyr nyttige og kostnadsbesparende medlemsfordeler.