NHO

Innhold

NHO Viken Oslo

 1. Nyhet Sikkerhet og beredskap, Sikkerhetsbransjen

  -Vår største utfordring er å få tak i mennesker

  Big Data er på full fart inn i vaktbransjen. Det åpner for store muligheter i en sektor hvor kravene til beredskap, responstid og kompetanse blir stadig større.

 2. Nyhet

  Frykter stans i viktige samferdselsprosjekter

  Man kan ikke bare si nei takk til bommer og bypakke, men samtidig ønske seg vei og bane. Det er useriøst

 3. Nyhet

  Sats på helsenæringen

  Norge og region Viken Oslo har helt spesielle fortrinn for utvikling av helse som en næringsgren, viser en ny rapport fra Menon Economics om helsenæringens verdi.

 4. Nyhet, Fagartikkel

  Politiske verksteder i hele Viken

  NHO Viken Oslo planlegger 13 politiske verksteder i hele Viken. Først ut er Kongsberg 6. juni.

 5. Nyhet, NHO Viken Oslo

  Ingen flere stopp for ny E18

  I Aftenposten 2. mai kunne vi lese at første del av Ny E18 nå står bom stille. Veivesenet jobber nå for byggestart høsten 2021. Det er to år senere enn planlagt.

Som medlem i NHO og en landsforening for din bransje har du tilgang på advokathjelp, rådgiving, rabatterte kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.