Fikk tilgang til etterspurt kompetanse gjennom samarbeid med NAV

Ataklti Haileselasie, en av de flotte kandidatene i prosjektet Vi inkluderer! og HR-rådgiver Håvard Kvarme i Aker Solutions.

Aker Solutions på Stord hadde utfordringer med å få tak i den arbeidskraften og kompetansen de trengte innenfor enkelte fag. Løsningen ble skreddersydde kvalifiseringsløp innen stillasfaget i samarbeid med NAV. Nå vurderer bedriften å utvide det vellykkede samarbeidet til flere fag og lokasjoner.

Aker Solutions hadde gjennom en årrekke hatt utfordringer med å få tak i kandidater til stillasfag gjennom ordinær rekruttering og lærlingeordningen. Som ledd i prosjektet "Vi Inkluderer", utformet de et stegvis opplæringsopplegg i bedrift med mål om fast ansettelse og fagbrev i enden.

Kandidatene ble rekruttert med utgangspunkt i bedriftens rekrutteringsbehov. Prosjektet ble godt forankret både hos ledere, ansatte og tillitsvalgte, og det ble laget et strukturert og forutsigbart opplegg både for kandidat og bedrift. Kvalifiseringsløpet består av 1 måned med teori, 2 måneder med praktisk opplæring i stillasfaget og 6 måneder i produksjon sammen med en fadder. Målet er fast ansettelse og avlegge fagbrevprøven som praksiskandidat.

HR-rådgiver Håvard Kvarme, i Aker Solutions har fulgt prosjektet tett:
- Vi har kjørt individuelle oppfølgingssamtaler. Vi fokuserer på en god dialog, tillitt og åpenhet. Vi er tydelig på hva vi forventer av kandidaten og også hva kandidaten kan forvente av oss. Kandidaten blir oppfordret til å spille med åpne kort tilbake. Dette fungerer godt for å luke ut potensielle barrierer underveis, sier Kvarme.


NAV har bidratt med
  • å identifisere aktuelle kandidater
  • tilskuddsordninger
  • økonomisk kompensasjon 

Dette tar mye tid og ressurser, men det gir også resultater.

Håvard Kvarme, HR-rådgiver, Aker Solutions

Suksessfaktorer Aker Solutions erfarer:
  • Motiverte arbeidssøkere er den viktigste forutsetningen.
  • Arbeidsgiver må ha et rekrutteringsbehov i bunn.
  • Godt forarbeid og forankring i bedriften er avgjørende: Vi har en ledelse og avdelingsleder for stillasavdelingen som ønsker å satse på inkludering og mangfold.
  • Et NAV som tør å tenke nytt og som er "på": NAV har vært proaktive og informert om aktuelle støtteordninger underveis.
  • Faste kontaktpersoner både i bedrift og NAV har gjort prosessen mer ryddig og strømlinjeformet.

Veien videre for Aker Solutions er nå å høste erfaringer fra dette pilotprosjektet, ta inn flere kandidater til stillasfaget, samt å utvide piloten til andre fag hvor det er et behov for arbeidskraft, slik som overflatebehandling og isolasjon. Aker Solutions ser også på om denne modellen kan overføres til andre lokasjoner innen konsernet.

Endre fikk jobb gjennom stillasprosjektet. Se film.