Dette er NHOs satsing på inkludering i arbeidslivet

Som et ledd i regjeringens inkluderingsdugnad har NHO og NAV etablert et nytt samarbeidsprosjekt kalt "Vi inkluderer!". I prosjektet deltar også arbeidsgiverorganisasjonene Virke, Spekter og KS og arbeidstakerorganisasjonene LO, YS, Akademikerne og Unio. Prosjektet ledes av Arbeids- og velferdsdirektoratet og skal prøves ut i tre fylker: Oslo, Vestland og Trøndelag.

 

"Vi inkluderer!" bygger på erfaringer fra NHO-prosjektet "Ringer i Vannet" og fra inkluderingsprogrammer hos Virke, Spekter og KS. "Ringer i vannet" tar utgangspunkt i bedriftenes behov og finner kandidater som passer til dette behovet. Kandidater og arbeidsgivere blir tett fulgt opp – både før, under og etter ansettelse.

 

Evaluering av "Ringer i Vannet" viser at metoden virker, og at det ligger et stort potensiale for inkludering – og varig jobbmatch – hvis flere tar metoden i bruk. Målet for det nye samarbeidet er å utløse dette potensialet. Et tettere samarbeid mellom NAV og organisasjonene i arbeidslivet vil gi økt kunnskap om arbeidslivet og arbeidsgivers behov, og bidra til mer helhetlige og koordinerte tjenester. Ved å bygge på våre felles erfaringer og spre metoden til flere bedrifter kan vi få flere arbeidssøkere med hull i CV-en i jobb.  

Vi ønsker alle bedrifter velkommen til inkluderingsdugnad! 

Les mer om inkluderingsdugnaden -ppt