Krig og kriser: Hvordan kan din bedrift engasjere seg?

Publisert

Nina Melsom er direktør for arbeidsliv og tariff i NHO.

På norske arbeidsplasser jobber mennesker med ulik nasjonalitet, etnisitet og religiøs bakgrunn. Her er 5 måter din bedrift kan engasjere seg.

Situasjonen i Gaza er katastrofal og uakseptabel. NHO stiller seg bak norske myndigheters håndtering av konflikten og slutter opp om fordømmelsen av folkerettsbrudd og kravet om humanitær våpenhvile. Et engasjert næringsliv er bra, og det er opp til hver enkelt å avgjøre hvordan de ønsker å engasjere seg. 

– Vi ønsker å engasjere oss, men hvordan kan vi best hjelpe, spør Nina Melsom, direktør for område arbeidsliv og tariff i NHO.

Hun tror mange føler de kommer til kort.

– Store konflikter er storpolitikk. Da er det gjerne de som sitter med mest innsikt; myndighetene som er best i stand til å ta kloke og innsiktsfulle valg, sier hun.

Likevel, norske bedrifter trenger ikke sitte passivt å se på det som skjer. Her er 5 måter dette engasjementet kan skje på: 

1. Stå opp for ytringsfriheten

Ansatte har rett til å ytre seg. Gitt at vi ytrer oss på en respektfull måte, kan ytringsfriheten bidra til å skape innsikt og forståelse.

– Å drøfte krevende tema kan både være skummelt og vondt. Både fordi vi vet at vi kan si ting som kan støte og fordi vi kan bli møtt med tøffe motytringer. Samtidig, det motsatte, å legge lokk på konfliktfylte tema kan fort skape mer polarisering og mer avstand, sier Melsom.

2. Bidra til et hensynsfullt arbeidsmiljø

På norske arbeidsplasser jobber mennesker med ulik nasjonalitet, etnisitet og religiøs bakgrunn. Bedriftene har ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø for alle ansatte.

– Et godt og ivaretakende arbeidsmiljø er spesielt viktig når vanskelige situasjoner oppstår. I den situasjonen vi nå står i, er det spesielt viktig å huske på at den enkelte russer, ukrainer, israeler eller palestiner ikke kan stilles til ansvar for de konfliktene og den volden som utøves, sier Melsom.

3. Støtt humanitære organisasjoner

En rekke hjelpeorganisasjoner gjør en heltemodig innsats for å redde liv og lindre nød i krisesituasjoner.

– Vi har mange flotte hjelpeorganisasjoner. For bedrifter som vil hjelpe mennesker som rammes av krig, er det å støtte dem en god måte å engasjere seg på, sier Melsom.

4. Følg råd fra norske myndigheter

NHO har tillit til at norske myndigheter gjør veloverveide og fornuftige valg om Norges utenrikspolitikk. Det omfatter også hvordan Norge svarer på krigsutbrudd i andre land.

– Næringslivet spiller en betydelig rolle for norsk utenrikspolitikk og vi oppfordrer alltid våre medlemmer til å følge råd og veiledning fra våre myndigheter, sier Melsom.

5. Gjør gode aktsomhetsvurderinger gjennom åpenhetsloven

Næringslivet har ansvar for at menneskerettighetene blir fulgt når varer produseres og tjenester leveres. Gjennom åpenhetsloven, som trådte i kraft i fjor, er større norske bedrifter pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger knyttet til dette.

– For næringslivet er åpenhetsloven en ressurs til å ta kloke valg og engasjere seg i menneskerettigheter. I NHO bistår vi våre medlemsbedrifter med dette, sier Melsom.

Les mer om åpenhetsloven på NHOs nettsider her.