Slik kan din bedrift bli mer bærekraftig

Både små og store bedrifter kan være problemløsere gjennom bærekraftige forretningsmodeller. Kunder og kapital stiller dessuten stadig høyre krav om dette. 

Å jobbe med bærekraft er helt avgjørende for alle virksomheter. Det er kritisk for å beholde en verden i balanse. En bærekraftig utvikling er enkelt forklart å møte dagens behov uten å ødelegge mulighetene til fremtidige generasjoner. 

 

Tre grunner for å jobbe med bærekraft 
 • Bli en del av løsningen: Alle må og kan bidra hvis vi skal løse vår tids store utfordringer. Det lønner seg for alle.

 • Konkurransekraft og omdømme: Krav fra kunder, myndigheter og kapital vil øke, ved å ligge i front vil din bedrift få et bedre omdømme og økt konkurransekraft.

 • Stolte ansatte: Stadig flere stiller krav og ønsker å jobbe i en bedrift som tar et samfunnsansvar. En tydelig bærekraftsprofil tiltrekker seg jobbsøkere og skaper stolthet på arbeidsplassen.

 

Fem enkle steg

Dette er en enkel guide for å komme i gang.

 1. Forankre arbeidet med bærekraft i ledelsen
 2. Sett dere inn i bærekraftsmålene, og finn ut hvilke mål som er mest relevante å jobbe med i deres bedrift
 3. Arbeid systematisk med prioritering, årlige tiltak, måling og styring
 4. Involver og gi opplæring til de ansatte 
 5. Sett enkle mål til å begynne med og legg listen høyere etter hvert

 

Bærekraftsmålene

FN har utarbeidet 17 bærekraftsmål. Målene omfatter blant annet utryddelse av fattigdom, sikre god helse og stoppe klimaendringene innen 2030. Flere og flere virksomheter knytter seg tett opp mot ett eller flere mål. Typisk begynner man gjerne å arbeide med mål der bedriften har mulighet for størst positiv eller negativ innvirkning. Alle bør til eksempel sette seg klimamål. 

Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold blir ofte kalt de tre dimensjonene for bærekraftig utvikling. Tradisjonelt har bedrifter konsentrert seg om å bygge lønnsomme arbeidsplasser som igjen finansierer velferdsstaten. Dette er fortsatt helt sentralt, men i en bærekraftig verden må alle tre perspektiver for bærekraft være dekket:  En sunn økonomi må bygge på sosial bærekraft samtidig som miljømessig bærekraft er fundamentet for vårt felles livsgrunnlag.

FNs bærekraftsmål.

Har din bedrift tatt stilling til hvordan en påvirker de ulike områdene og hvilke mål dere bør jobbe mest med? 

 

Hvordan påvirker din bedrift fundamentet for vårt livsgrunnlag, klima og natur?

Dette omtales i bærekraftesmålene nr 6, 13, 14 og 15. 

Utslipp og energibruk

 • Har bedriften satt mål om minimum 55 prosent utslippskutt innen 2030 i tråd med Norges klimamål? 
 • Har dere kontroll på klimafotavtrykket?
 • I hvilken grad og hvordan forurenser bedriften?
 • Vurder produksjon, energibruk, transport og innkjøp av produkter, arealbruk, reiser og tjenester. 
 • Å miljøsertifiseres anbefales.


Naturinngrep og artsmangfold

 • Er det noe ved virksomheten som er skadelig for naturen og artsmangfoldet?


Drift og materialbruk

 • Hvor gode er dere på energieffektivisering?
 • Reduserer dere behov for reise og transport der vi kan? 
 • Har dere en plan for å fase ut fossile kjøretøy? 


Hvordan håndterer bedriften avfallsprodukter?
Finnes det muligheter for mer sirkulære løsninger? Hva er produktene sin levetid? Finnes det løsninger for reparasjon, gjenbruk og resirkulering? 


Kunder og underleverandører

 • Påvirker underleverandørene deres klima og/eller natur negativt og stiller dere krav til dem? 
 • Bidrar deres produkter og tjenester til gode løsninger?
 • Hvilke krav stiller deres kunder og kilder til finansiering til dere?
 • Er det enkelt for dine kunder å forstå klimafotavtrykket for hva dere selger?

Klimatiltak for bedrifter

 

Er bedriften sosialt bærekraftig?

Dette omtales i bærekraftesmålene nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 og 16.

Seriøst arbeidsliv

 • Behandler vi egne ansatte i henhold til arbeidslivets spilleregler?
 • Vet vi at våre leverandører følger arbeidslivets spilleregler?
 • Hvordan jobber vi med å unngå arbeidslivskriminalitet? 

Mangfold, inkludering og likestilling

 • Jobber dere aktivt med mangfold, inkludering og likestilling i vår bedrift?
 • I hvilken grad tar vi samfunnsansvar ved å ansette lærlinger?


Lokalsamfunn

 • Hvordan bidrar dere  i lokalsamfunnet?
 • Støtter dere lokale foreninger og lag?
 • Bidrar dere til lokale arrangementer og dugnader?

Arbeidslivskriminalitet
Et godt arbeidsmiljø gir høy verdiskaping
Inkludering i arbeidslivet
Arbeid med diskriminering og likestilling
Innvandring og intergrering

 

Hvordan kan dere forbedre deres økonomiske bærekraft?

Dette omtales i bærekraftesmålene nr 8, 9, 10  og 12.

 • Bruker bedriften ressursene effektivt? Tenk på energibruk og andre innsatsfaktorer
 • Er leverandøravtalene deres så gode som de kan bli?
 • Er produksjonen optimal?
 • Kan vi gjøre transporten billigere og mer effektiv?
 • Emballasje, energibærere til transport og energibruk kan være naturlige ting å se på.
 • Finnes det teknologi tilgjengelig som kan gjøre driften mer effektiv og miljøvennlig?
 • I hvilken grad vet dere om hvilken klimarisiko som kan treffe bedriften fremover?

 

Les mer

Klimarisiko

Bærekraftig utvikling - hva bør din bedrift gjøre?