Digitalt krafttak med KI-turné: – Fra «buzz» til business

 Med Digitalt Krafttak vil NHO være med å gjøre Norge til et digitalt foregangsland. Et av tilbudene i krafttaket er gratis kurs i kunstig intelligens (KI) til ledere og ansatte i NHOs medlemsbedrifter.

Ønsker du å delta? Meld deg på her! 

I dag går startskuddet for en KI-turné til åtte byer i Norge i regi av Digital Norway, Microsoft, NHO og LO. Dette som en del av NHOs satsing på Digital Krafttak.

– Jo raskere vi kommer i gang, jo større blir gevinstene. Derfor er jeg glad for at LO og Regjeringen er med på å invitere til digitalt krafttak i 2024. Her skal vi snakke med tillitsvalgte, bedrifter og akademia om hvordan vi griper mulighetene - og takler utfordringene, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO. Sammen med eksperter fra Digital Norway og Microsoft, skal NHO og LO nå på veien med KI ABC. Et grunnleggende KI-kurs, som skal bidra til å løfte bruken av kunstig intelligens fra eksperimentering til implementering. 

Rundreisen starter i Oslo 7. mai, og avsluttes i Tromsø 11. juni. På veien skal turnéen også innom byer som Hamar, Trondheim og Bergen. 

«KI ABC – Fra buzz til business» er delt opp i to deler, hvorav den første er en teoretisk innføring i grunnkunnskapen du trenger for å forstå KI bedre. 

Den andre delen av kurset tar for seg praktisk anvendelse – og hva som skal til for å rigge virksomheten for KI-suksess. 

NHO-direktør: Jobben gjøres ikke alene

At mulighetene finnes, er åpenbare. Ifølge estimater fra Samfunnsøkonomisk analyse, gjort på vegne av NHO, kan KI og digitalisering øke verdiskapingen i Norge med 5600 milliarder frem mot 2040. 

– Forutsetningen er at generativ kunstig intelligens implementeres allerede i dag. Venter vi for lenge, blir verdiskapingen kraftig redusert, sier direktør i NHO, Ole Erik Almlid. 

– Gevinstene kommer med andre ord ikke av seg selv, men krever en del av oss. Da er kompetanse helt avgjørende, legger han til. 

Som et ledd i å heve norsk kompetanse og konkurransekraft har NHO, sammen med LO og regjeringen, lansert initiativet digitalt krafttak. 

– Denne jobben kan heller ikke gjøres alene, men gjennom samarbeid. Nettopp derfor er det så viktig at vi går sammen om å gi næringslivet verktøyene de trenger for å sette fart på verdiskapende kunstig intelligens, sier NHO-direktøren. 

Ole Erik Almlid pressebilder

Foto: Moment Studio

Ifølge Liv Dingsør i Digital Norway er mangel på strategisk plan for KI et punkt hvor skoen trykker for mange bedrifter:

–  Bruken av kunstig intelligens må settes i system, og må gjenspeiles på tvers av forretningsområder. 

Kristine Dahl Steidel, administrerende direktør i Microsoft Norge, sier seg enig i at veien mot reell implementering og gevinstrealisering starter med tydelige mål og planer. 

Hvordan kan kunstig intelligens øke produktiviteten? Hva kan automatiseres? Hvilke oppgaver egnes best for datadrevne beslutninger – og hvordan får man mest mulig ut av egne data? 

– Dette er koder vi skal hjelpe næringslivet med å knekke, sier hun, og legger til: 

– Oppgaven med å lykkes med kunstig intelligens er ikke teknisk, men organisatorisk. Det er et lederansvar å prioritere ressurser og legge til rette for at teknologien tas i bruk på arbeidsplassen.  

Digital forestillingsevne

Kurset «KI ABC: Fra buzz til business» har ingen ambisjoner om å lære norske bedrifter å programmere maskinlæringsalgoritmer eller om infrastrukturen bak nevrale nettverk. 

Se på det heller som en engasjerende innføring i grunnkompetansen du trenger for å bli en bedre bestiller og beslutningstaker, sier Dingsør: 

– Du trenger ikke å snakke «flytende KI». Dette handler snarere om å forstå hva teknologien representerer. Det gjør deg i stand til å henge med i samtaler og ta bedre avgjørelser. 

Avgjørende med orden i eget hus 

En del av kurset fokuserer derfor på praktisk bruk, og tar for seg konkrete grep for å rigge virksomheten for KI-suksess. 

Dette nødvendige forarbeidet, som inkluderer å klargjøre bedriftens data og sørge for god informasjonssikkerhet, er blant hovedfaktorene som skiller de som bare lefler med kunstig intelligens fra de som virkelig lykkes, sier Microsoft-direktøren: 

– Å ha orden i eget hus er helt avgjørende for norske bedrifter med ambisjoner om å utnytte KI. Dette er en jobb man uansett må gjøre før eller senere. 

– På den ene siden for å være i samsvar med GDPR og andre kommende regelverk. På den andre siden for å høste utbytte i form av automatisering, samarbeidsteknologi, skytjenester – alt mens man opprettholder datasikkerheten.

Vil doble KI-bruk i norske bedrifter

Eksempler på at dette er en teknologi som utgjør en forskjell, blir bare flere. I fjor sommer unngikk Equinor en kostbar feil med en prislapp på 300 millioner, da et KI-verktøy oppdaget et problem ved et prosessanlegg.  

På flere sykehus har bildegjenkjennende kunstig intelligens på kort tid spart pasienter for over 100 dagers ventetid i røntgenkø. 

– Samtidig er det viktig å understreke at dette ikke bare er gevinster som kan komme store aktører til gode. Et mål for oss i NHO må være å doble antall norske bedrifter som ikke bare bruker KI – men som følger en klar plan for verdiskaping – i løpet av de neste to årene, legger Almlid til. 

Her er NHO og LO enige

Når det kommer til kunstig intelligens og kompetanse, er NHO og LO enige om mye, mener LO-leder, Peggy Hessen Følsvik: 

– God bruk av kunstig intelligens er viktig, og særlig viktig er det med et godt samspill mellom arbeidstakere og arbeidsgivere ved implementering av ny teknologi på arbeidsplassen.  

– Da er nettopp kunnskap om mulighetene – men også om fallgruvene – avgjørende for å sikre at den norske arbeidsmodellen også står sterkt i fremtiden. Jo mer kunnskap våre medlemmer har, jo lettere er det å stille de gode spørsmålene om hvordan et system virker, og hvilke konsekvenser det har for ansatte, legger LO-lederen til. 

 

Les også saken på Digital Norway sine sider her.