Foto: iStock.

Fem enkle grep for å gjøre bedriften din mer miljøvennlig

Bli en klimaløser med enkle grep og målrettet innsats.

1. Sett energimål for bedriften

God energiledelse lønner seg både for økonomien og klimaet. Det er mulig å oppnå gode resultater gjennom å planlegge og gjennomføre tiltak for å ta grep om energibruken. Visste du at energieffektivisering i bygg kan frigjøre opptil 11 TWh i 2020?

God energiledelse lønner seg (enova.no)

2. Still miljøkrav til dine leverandører og lær om hvordan det offentlige stiller miljøkrav til private leverandører

På Anskaffelser.no finner du en veileder om hva grønne anskaffelser er, og hvordan du kan stille gode klima og miljøkrav. Veilederen er laget for offentlige oppdragsgivere hvor grønne anskaffelser er lovpålagt, men er en god guide også for private bedrifter. 

Kom i gang med grønne anskaffelser (anskaffelser.no)

3. Sett opp et klimaregnskap for din bedrift

Om din bedrift ønsker å jobbe med klimatiltak, kan et klimaregnskap være et godt sted å begynne. Med et klimaregnskap får du kartlagt hvordan de ulike aktivitetene i bedriften er med på å påvirke klimaet, og hvor det er effektivt å sette inn tiltak.

Lag klimaregnskap for bedriften din

4. Prøv å reduser reise og transport

Vær kritisk til bruk av transport som gir utslipp. Se om du kan finne bedre løsninger på transport av varer og tjenester, både hvordan og hvor mye, og vær kritisk til unødvendig reising. 

Klimagassutslippet fra ulike reisemåter (framtiden.no)

5. Få støtte til energi og klimatiltak i bedriften 

Enova har rundt 30 målrettede støttetilbud som rommer alt fra støtte til innkjøp av elvarebil til utvikling av nye produksjonsprosesser i industrien. 

Støtte til energi- og klimatiltak i virksomheter (enova.no)


Temaside: Klimatiltak for bedrifter