Critical Raw Materials Act (CRMA) lagt frem

Publisert

Kritiske råmaterialer er i smarttelefoner og flatskjerm-TV-er, i solcellepaneler og vindturbiner. De er med andre ord kritiske for å nå klimamålene så vel som å sikre europeisk konkurransedyktighet, og nå har EU-Kommisjonen presentert sin plan for å sikre forsyningen.

Lovforslaget fokuserer på forsyningssikkerhet for kritiske råmaterialer.

Hovedpoenger:
  • Minst 10 % av EUs årlige forbruk av strategiske råmaterialer skal utvinnes i EU.
  • Minst 15% av EUs årlige forbruk av hvert kritisk råmateriale komme fra resirkulering.
  • Minst 40 % av blokkens årlige forbruk av hvert strategisk råmateriale bør foredles innenfor EU.
  • I tillegg skal EU ikke være avhengig av et land for mer enn 65 % av importen av noen strategiske råmaterialer innen 2030.

Dette er høye mål med tanke på at EU i dag er svært avhengig av importerte råmaterialer - i dag er de 100% avhengig av import av 14 av 27 kritiske råmaterialer.

For å sikre dette foreslår Kommisjonen ulike tiltak, blant annet:

  1. Å redusere administrative byrder og forenkle tillatelsesprosedyrer
  2. Overvåkning av verdikjedene
  3. Investering i forskning og innovasjon
  4. Beskyttelse av miljø og fokus på bærekraftighet
  5. Opprettelsen av et Critical Raw Materials Board
  6. Etablering av en Raw Materials Club med liksesinnede tredjeland

Helt sentralt i forlaget ligger listen over kritiske råmaterialer som er viktige for hele den europeiske økonomien og som står overfor en høy risiko for forsyningsavbrudd. I tillegg er det en liste over strategiske råvarer som identifiserer råvarer preget av høy strategisk betydning og anslåtte globale ubalanser mellom tilbud og etterspørsel.

Strategiske råmaterialer:

Bismuth , Boron - metallurgy grade , Cobalt, Copper, Gallium, Germanium, Lithium - battery grade ,Magnesium metal, Manganese - battery grade, Natural Graphite - battery grade, Nickel - battery grade, Platinum Group Metals, Rare Earth Elements for magnets (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm, and Ce), Silicon metal, Titanium metal, og Tungsten

Kritiske råmaterialer:

Antimony, Arsenic, Bauxite, Baryte, Beryllium, Bismuth, Boron, Cobalt, Coking Coal, Copper, Feldspar, Fluorspar, Gallium, Germanium, Hafnium, Helium, Heavy Rare Earth Elements, Light Rare Earth Elements, Lithium, Magnesium, Manganese, Natural Graphite, Nickel – battery grade, Niobium, Phosphate rock, Phosphorus, Platinum Group Metals, Scandium, Silicon metal, Strontium, Tantalum, Titanium metal, Tungsten, og Vanadium

Kommisjonen skal gå igjennom og eventuelt oppdatere listen hvert fjerde år.

 

Lovforslaget er merket EØS-relevant. Forslaget skal gjennomgås av Europaparlamentet og Rådet. Det forventes at den vil bli godkjent senere i år, og uansett før valget våren 2024.

Kontaktperson: Per Anker Nilsen og Anne Line Kaxrud

Les mer: European Critical Raw Materials Act (europa.eu)

Les NHOs høringsinnspill gjennom BusinessEurope og i samarbeid med LO og andre.