EU presenterer liste over kritiske teknologier  

Publisert

Věra Jourová i midten og Thierry Breton, til venstre, under offentliggjøringen 3. oktober. Foto: European Commission

EU har presentert sin liste over strategiske teknologier. Dette er teknologier der overdreven avhengighet av utenlandske leverandører kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Høyest på listen står halvledere, kunstig intelligens, kvanteberegning og bioteknologi . 

3.oktober presenterte Kommisjonen en liste over strategiske teknologier. Denne listen bygger videre på EUs strategi for økonomisk sikkerhet presentert i juni, som søker å legge til en nasjonal sikkerhetsdimensjon til økonomisk politikk.   

Listen består av teknologier der overdreven avhengighet av utenlandske leverandører kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.  

 
“Technology is currently at the heart of geopolitical competition and the EU wants to be a player and not a playground,” sa digitaliseringskommisær Věra Jourová, under annonseringen. “And to be a player, we need a united EU position, based on a common assessment of the risks.”  

 
Hvilke teknologier står på listen?  
Det har vært tøffe diskusjoner innad Kommisjonen om hvilke teknologier som skal stå på listen. Til slutt endte de med følgende 10 – de i uthevet skrift er regnet for å være mest sensitive:  
   
Halvledere (semiconductors)  
Kunstig intelligens  
Kvanteberegning (quantum computing)  
Bioteknologi  
Avanserte tilkoblingsmuligheter, navigasjon og digital teknologi   
Avanserte sensorteknologier   
Rom- og fremdriftsteknologier   
Energiteknologier   
Robotikk og autonome systemer   
Avanserte materialer, produksjons- og resirkuleringsteknologier  

Kommisjonen vil følge utviklingen på andre teknologier, og det vil være mulig å tilføye flere teknologier. Det er verdt å merke seg at hoveddelen av listen samsvarer med den amerikanske listen over kritiske teknologier.   

Valget av teknologiene var basert på følgende kriterier:   
1. Teknologiens muliggjørende og transformative natur: teknologienes potensial og relevans for å drive betydelige økninger i ytelse og effektivitet og/eller radikale endringer for sektorer, kapasiteter osv.;   
   
2. Risikoen for sivil og militær fusjon: teknologienes relevans for både sivil og militær sektor og dens potensial for å fremme begge domener, samt risiko for bruk av visse teknologier for å undergrave fred og sikkerhet;   
   
3. Risikoen for at teknologien kan brukes i strid med menneskerettighetene: teknologienes potensielle misbruk i strid med menneskerettighetene, inkludert innskrenkning av grunnleggende friheter.  

Hva betyr det å stå på listen?  
Det overordnede målet er å enes om en liste over teknologier som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko dersom man for disse er overdrevet avhengige av tredje land. Men hva det innebærer av praktiske tiltak gjenstår å se. 

Kilder i kommisjonen oppgir at tiltakene vil falle inn i tre spor: fremme, beskytte og samarbeide.

Hva skjer nå?  
Medlemsstatene vil sammen med Kommisjonen gjennomføre kollektive risikovurderinger innen utgangen av året, i første omgang på de fire teknologiene som er identifisert som mest sensitive. Basert på resultatene av risikovurderingen kan kommisjonen legge frem initiativer innen våren 2024.  

Les hele kommunikasjonen Recommendation on critical technology areas for the EU’s economic security   

Kilder: European Commission, BusinessEurope, POLITICO, Euroactiv