Industriallianser - hva er det egentlig?

Publisert

Foto: Unsplash

I Brussel snakkes det ofte om industriallianser. Men hva er det egentlig, og hvorfor bør norske aktører engasjere seg?

Hva er det? 

Industrielle allianser er et verktøy for å legge til rette for sterkere samarbeid og felles handling mellom alle interesserte partnere, være seg bedrifter, investorer, akademia, forskningsinstitutter, interessegrupper og andre fra det offentlige og private. 
 

Hva er hensikten? 

Å sikre den globale konkurranseevnen til europeisk industri (inkludert SMB), støtte en vellykket overgang til et karbonnøytralt kontinent innen 2050, og gjøre Europa egnet for den digitale tidsalderen. Industrielle allianser følger derfor tett opptil relevante europeiske industristrategier, f.eks på hydrogen, råvarer og batterier. 
 

Industrialliansene kjennetegnes ved:

 • De er bygget rundt et felles mål for å implementere EUs politiske mål 
 • De involverer alle relevante partnere (land, regioner, industri, finansinstitusjoner, private investorer, innovasjonsaktører, akademia, forskningsinstitutter, sivilsamfunn, fagforeninger og andre) langs verdikjeden 
 • De er basert på prinsippene om åpenhet, transparens, mangfold og inkludering og overholder konkurranseregler 
 • Er ikke involvert i beslutningstaking om politikk, regulering eller finansiering 
 • Det er ingen direkte finansiering for allianser, og de foregriper ikke potensielle viktige prosjekter av felles europeisk interesse
   
   

Dagens allianser:  

Hva betyr dette for norsk næringsliv? 

 • Norske aktører kan delta i alliansene på lik linje som deltagere fra EU-land. 
 • Gir unik tilgang til menings -og kompetanseutveksling, diskutere utfordringer og muligheter, og utforme innspill til regelverk.  

Les mer her