Dette jobber vi med

Foto: Pixabay.

NHOs medlemsbedrifter er helt avhengig av et helhetlig og stabilt rammeverk for å videreutvikle og opprettholde lønnsom drift. En betydelig del av de politiske og juridiske vedtak og reguleringer fra EU som påvirker bedrifters daglige virksomhet. NHOs politiske bestrebelser i Brussel er derfor dedikert til å sikre førsteklasses forhold for våre medlemmer. 

Våre prioriteringer bestemmes først og fremst av NHOs politiske prioriteringer i Norge, samt av den europeiske politiske agendaen. Satsingsområdene for NHO Brusselkontoret evalueres fortløpende, men våre hovedprioriteringer er først og fremst disse hovedområdene: Det indre marked, arbeidsliv, handelspolitikk og energi, klima og miljø.  

En avgjørende del av NHOs arbeid i Brussel består av å overvåke, gjennomgå og gi informasjon om kommende kommisjonsinitiativer og aktiviteter til NHO-felleskapet. Dessuten gir og fremmer teamet vårt viktige tilbakemeldinger og meninger under de politiske og lovgivningsmessige prosessene i alle sentrale EU-institusjoner. Som et ledd i dette arbeidet følger NHO den intrainstitusjonelle utviklingen tett både i Rådet og i Europaparlamentet. 

Vårt medlemskap i BusinessEurope utgjør et sentralt grunnlag for våre Brussel-baserte aktiviteter, og tilbyr en viktig diskusjonsplattform, som komplementerer vårt bilaterale samarbeid med de europeiske institusjonene, norske myndigheter og andre norske aktører. Samtidig jobber vi tett med norske politikere, med mål om å både informere og involvere dem i viktige prosesser i Brussel som berører norsk næringsliv.