Fortsatt stort kompetansegap blant NHOs medlemsbedrifter

Det er fortsatt et stort kompetansegap blant NHOs medlemsbedrifter. Det viser NHOs Kompetansebarometer for 2023.

Les mer på hvatrengernorge.no

6 av 10 NHO-bedrifter oppgir å ha et udekket kompetansebehov. Bedriftene har også tallfestet hvor mange nye personer med rett kompetanse de i utgangspunktet ønsket, men ikke fikk tak i. Dette er estimert til 41 900 nye ansatte for alle NHO-bedriftene i 2023.  

  • Når så mange bedrifter over tid svarer at de har et høyt udekket kompetansebehov, er det en utfordring for flere enn bedriftene. Når de ikke får den kompetansen de trenger, kan de ikke gjøre jobben som trengs for blant annet det grønne skiftet, sier NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid.

Kompetansebarometeret inneholder for første gang spørsmål knyttet til bedriftenes bruk av og kompetansebehov knyttet til kunstig intelligens. 51 % av NHO-bedrifter mener kunstig intelligens (KI) vil være viktig for virksomhetens fremtidige vekst og konkurranseevne, og 49 % prosent tror KI vil endre arbeidsoppgaver i deres virksomhet.

  • Kunstig intelligens er i rask utvikling. Med mer tilgjengelig data, bedre algoritmer og kraftigere regneressurser er det gjort enorme fremskritt på kort tid. Og mer skal det bli, sier Almlid

Hele 68 % av NHO-bedriftene oppgir samtidig at de mangler kompetanse for å implementere og bruke KI.  NHOs bedrifter tror det spesielt vil bli økt behov for ferdigheter som teknologi- og IKT-kunnskap (40 %), kritisk og analytisk tenking (36 %), samt etikk (30 %) i møte med KI.   

  • Her finnes det foreløpig ingen fasit. Vi tror det kan ha sammenheng med at svært mange bedrifter ser at KI vil komme til å påvirke virksomheten, men langt færre har kommet i gang med å jobbe helt konkret med det. Så her har vi en jobb å gjøre.  

Kompetanseheving av ansatte er svært viktig for NHOs medlemsbedrifter for å opprettholde og utvikle nødvendig kompetanse. Omtrent 90 % av bedriftene svarer at dette er aktuelt for å tette kompetansegapet. Kurs organisert internt eller eksternt samt digitale opplæringskurs framstår som særlig relevante.

Les hele rapporten her.

Les også vår artikkel Kompetansebarometeret og kunstig intelligens her.