En mer digital økonomi

Digitalisering gir store muligheter for næringsliv, offentlig sektor og samfunnet for øvrig.

Ny teknologi gir produktivitetsforbedringer og nye vekstmuligheter: Nye markeder åpnes opp, bransjer slås sammen, og digitale verktøy endrer arbeidsprosesser og grenseflatene mellom næringsaktører. 

Bedrifter og næringer som lykkes med å utnytte teknologiske muligheter tidlig, kan skaffe seg konkurransefortrinn. Flere store gevinster fra digitalisering er ennå ikke høstet. Det er særlig tre sider ved digitaliseringen som gir muligheter fremover: