To kvinnelige studenter i samtale Foto: Foto: iStock

Muligheter for bedrifter i fremtidens næringsliv

For at vi skal lykkes med å skape et bærekraftig samfunn må vi utnytte vekstpotensialet som ligger foran oss. NHOs veikart identifiserer fire områder med jobb- og verdiskapingspotensial for bedriftene i fremtidens næringsliv.

iStock.

Fremtidens næringsliv må bygges på våre fortrinn

Tre firedeler av verdiskapingen skjer i private virksomheter. Måten næringslivet utvikler seg på, har derfor stor betydning for om samfunnets utvikling er bærekraftig og om ambisjonene for 2030 nås.

Selv om usikkerheten om fremtiden er stor, kan vi med sikkerhet si at fremtidens næringsliv blir bygd på skuldrene av de bedriftene og de fortrinnene vi har i dag. Det handler både om å videreutvikle det eksisterende næringslivet og skape nye bedrifter.

Les mer fra rapporten Neste trekk

Neste trekk - et veikart for fremtidens næringsliv (hovedside)