NHOs medlemsundersøkelse: Stemningen surner ytterligere

Nyhet, Økonomisk politikk og analyse

Publisert

NHOs medlemsbedrifter vurderer markedssituasjonen som ytterligere svekket i september. 31 prosent sier den er god og 13 prosent dårlig. Dette er svakeste nåsituasjon siden januar, men fortsatt på nivå med en slags normalsituasjon.

NHOs medlemsundersøkelse er tatt opp i perioden 6. september til 13. september. 3704 medlemsbedrifter har svart.

- Siden august har situasjonen forverret seg for bedriftene. Mens 33 prosent venter forverring i markedssituasjonen de neste seks månedene, venter 16 prosent bedring. Det vil si netto -17 prosent mot -8 prosent forrige måned. Dette er den svakeste fremtidstroen siden desember i fjor, under omikronbølgen, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Nåsituasjonen er fortsatt positiv i alle næringer (landsforeninger). Best er situasjonen i Offshore Norge og Energi Norge, mens i NHO Mat og Drikke og NHO Reiseliv er andelen som oppgir situasjonen som god kontra dårlig kun svakt positiv.

Situasjonen er positiv i alle fylker, men nå bare så vidt over null i Agder og i Innlandet. I alle fylker er det nå flere pessimister enn optimister. I tillegg har det blitt relativt sett flere pessimister i alle fylkene den siste måneden. Verst er det i Innlandet, der 47 prosent venter forverring de neste seks måneder, og bare 12 prosent bedring.

- Svarene knyttes ikke direkte til omstendighetene, men som forklaring bak svekkelsen er det nærliggende å peke på svakere vekst rundt oss og frykt for tilbakeslag, stagnasjon også her hjemme, blant annet på grunn av økte priser, økte renter og sterk kostnadsvekst den siste tiden, spesielt på elektrisitet, sier Dørum.

Nøkkeltall for norsk økonomi