NHOs økonomiske overblikk 2/22: Full fart nå, tregere fremover

Nyhet, Økonomisk politikk og analyse

Publisert

NHOs Sjeføkonom Øystein Dørum

Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO.

2022 var året da vi skulle legge to år med pandemi bak oss, og vende tilbake til en slags ny normal. Slik ble det ikke. Året var knappe to måneder ungt da Russland invaderte Ukraina, og over natten endret de økonomiske utsiktene seg til det verre.

Her og nå går det svært godt i norsk økonomi. NHOs medlemsbedrifter vurderer markedssituasjonen som svært god, ifølge tall fra Næringslivets økonomibarometer for andre kvartal. Situasjonsvurderingen er bedret siden første kvartal, men fortsatt noe svakere enn før den siste nedstengningen i fjor høst.

Bedrifter og husholdninger møter samtidig motvind fra flere kanter
  • Krigen i Ukraina forverrer eksisterende utfordringer knyttet til flaskehalser og høy inflasjon.
  • Kinas nulltoleranse mot koronavirus har ført til nye nedstengninger i verdens nest største økonomi.
  • Tregere vareleveranser og mangel på folk holder aktivitet tilbake.
  • Utfordringene internasjonalt reduserer den globale aktivitetsveksten i år, og treffer også norske bedrifter.

Sterk jobbvekst har bidratt til at rekordmange av NHOs medlemmer melder om mangel på kvalifisert arbeidskraft.

NHOs økonomiske overblikk 2/22

Bedriftenes markedsutsikter

Bedriftenes markedsutsikter svekket seg det siste kvartalet, selv om flertallet fortsatt venter bedring i den generelle markedssituasjonen. Derimot venter flertallet svakere driftsresultat fremover. Det kan knyttes til at to av tre oppgir at økte innkjøpspriser hindrer ekspansjon.

- Økte innkjøpspriser svekker bedriftenes bunnlinje og deres ansettelses- og investeringslyst. Større usikkerhet om veien videre har samme virkning. Prisveksten er den høyeste på tre tiår. Høyere prispress medfører også at renten skal videre opp, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

I arbeidsmarkedet har etterspørselen etter arbeidskraft tatt seg kraftig opp det siste året. Sterk jobbvekst har bidratt til at rekordmange av NHOs medlemmer melder om mangel på kvalifisert arbeidskraft. Særlig er knappheten stor i næringer som har vært hardt rammet av pandemien og som normalt har stort innslag av utenlandsk arbeidskraft.

- Knapphet på arbeidskraft og høye innkjøpspriser kan, isolert sett, bidra til å dempe konjunkturoppgangen. Vi venter ikke noe tilbakeslag ennå. Men vekstutsiktene er svakere, og risikoen synes å være på nedsiden, fortsetter Dørum.


Frisk vekst i år

Husholdningenes etterspørsel vil imidlertid støtte opp under aktivitetsutviklingen i år. Blant annet ventes forbruket å øke nærmere 8 prosent i år. I tillegg ventes fastlandsinvesteringene å øke i år, mens oljeinvesteringene tiltar fra neste år.

Vi anslår at BNP Fastlands-Norge vokser 3,5 prosent i 2022, for deretter å øke 2,2 prosent i 2023 og 1,7 prosent i 2024. Anslaget for 2022 er nedjustert 0,5 prosentenheter siden Økonomisk overblikk 1/2022.

År Anslag for økning BNP Fastlands-Norge
2022 3,5 prosent
2023 2,2 prosent
2024 1,7 prosent

To temadeler i kvartalsrapporten: Verdien av stabilitet, og drivere og utsikter for energiprisene

Rapporten inneholder denne gangen to temakapitler. Det første, "Verdien av stabilitet når usikkerhet er normalen", ble publisert i forbindelse med NHOs årskonferanse 12. mai i år.
Nytt i denne rapporten er et deskriptivt temakapittel om driverne bak energiprisene og utsiktene for disse, i dagens usikre markeder. I energimarkedene er mer i spill enn på lenge. På kort sikt har krigen i Ukraina økt usikkerheten om energitilgangen. På lengre sikt knytter usikkerheten seg til overgangen fra et karbonbasert til et fornybart energisystem.

Les rapporten NHOs Økonomiske overblikk 2/2022