NHO

Innhold

Økonomisk overblikk

Her finner du NHOs kvartalsrapporter med prognoser for den økonomiske utviklingen.

Oppdaterte anslag per 10. desember 2020

Utsikter 2020-2023.

Økonomisk overblikk - NHOs kvartalsrapporter

  1. Økonomisk overblikk 4/2020

    Fallet i Fastlands-BNP anslås til 3½ prosent. Det største i nyere tid. Dette inkluderer en noe svakere utvikling mot slutten av året, som følge av økende smittetall og nye innstramninger i smitteverntiltakene.

  2. Økonomisk overblikk 3/2020

    BNP Fastlands-Norge vil anslagsvis falle med 4,2 prosent i år, etterfulgt av en økning på 3 prosent til neste år og 2,8 prosent i 2022.

  3. Økonomisk overblikk 2/2020

    BNP for Fastlands-Norge vil anslagsvis falle med 6,5 prosent i år, ifølge NHOs siste Økonomisk overblikk. I 2021 ventes en økning på 3,1 prosent. – Veien tilbake blir lang og tornefull, sier sjeføkonom Øystein Dørum.