Økonomisk overblikk

Her finner du NHOs kvartalsrapporter med prognoser for den økonomiske utviklingen.

Økonomisk overblikk - NHOs kvartalsrapporter

  1. Økonomisk overblikk 2/24

    Bedre stemning, men fortsatt laber vekst. - Vi forventer svak aktivitetsvekst i år. Til tross for dette, holder kapasitetsutnyttingen, både her hjemme og hos Norges handelspartnere, seg relativt høy. Arbeidsledigheten har steget mindre enn man kunne frykte, og det har tatt tid å få prisveksten ned.

  2. Økonomisk overblikk 1/24

    Hvilket vendepunkt? - Noe markant vendepunkt er vanskelig å lese ut av våre tall. Etter et fjorår preget av stagnasjon både i Norge og hos mange av våre handelspartnere, er det utsikter til litt vekst i år, men svakere enn det som skal til for å ta unna veksten i arbeidstilbudet, slik at ledigheten vil øke, sier NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum.

  3. Økonomisk overblikk 4/2023

    Inflasjonen synes nå å ha passert toppen. Det gir sentralbankene rom for å senke styringsrentene noe tidligere enn ventet, og peker mot en liten bedring i vekstbildet mot slutten av neste år, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum i forbindelse med framlegging av NHOs siste Økonomisk overblikk for 2023.