NHO

Innhold

Økonomisk overblikk

Her finner du NHOs kvartalsrapporter med prognoser for den økonomiske utviklingen.

Oppdaterte anslag per 29. september 2020

Utsikter 2020-2022.

Tema: Eierskapets betydning for norsk næringsliv

Økonomisk overblikk - NHOs kvartalsrapporter

  1. Økonomisk overblikk 3/2020

    BNP Fastlands-Norge vil anslagsvis falle med 4,2 prosent i år, etterfulgt av en økning på 3 prosent til neste år og 2,8 prosent i 2022.

  2. Økonomisk overblikk 2/2020

    BNP for Fastlands-Norge vil anslagsvis falle med 6,5 prosent i år, ifølge NHOs siste Økonomisk overblikk. I 2021 ventes en økning på 3,1 prosent. – Veien tilbake blir lang og tornefull, sier sjeføkonom Øystein Dørum.

  3. Økonomisk overblikk 1/2020

    Oppdatert per 7. april 2020. Ifølge 2020s 1. økonomirapporten fra NHO vil BNP for fastlands-Norge fra 2019 til 2020 falle med 8,7 prosent. Det er grovt regnet én milliard kroner tapt hver dag.