Økonomisk overblikk

Her finner du NHOs kvartalsrapporter med prognoser for den økonomiske utviklingen.

Økonomisk overblikk - NHOs kvartalsrapporter

  1. Økonomisk overblikk 1/22: Skatt og arbeidstilbud

    Bakteppet for årets første Økonomisk overblikk er det dystreste på svært lenge. Det er krig i Europa, med allerede store menneskelige lidelser. Krigshandlingene og sanksjonene vil gi mindre handel. Usikkerhet om leveranser har økt råvare- og energipriser. Prisveksten kan øke fra et allerede høyt nivå. Det vil øke bedriftenes kostnader og redusere husholdningenes kjøpekraft, og truer vekstutsiktene. Noen næringer og bedrifter er mer utsatt enn andre. Temadel: Skatt og arbeidstilbud

  2. Økonomisk overblikk 4/21: Morgendagens arbeidsliv

    Vårt forrige presseseminar for bare to måneder siden ble innledet med "Smittevernet fjernet: Og nå skal vi feste som det var 1985?". Det var da. Nå er mørketida her, med strømkrise, omikron og svimlende smittetall. Temadel: Morgendagens arbeidsliv.