Økonomisk overblikk

Her finner du NHOs kvartalsrapporter med prognoser for den økonomiske utviklingen.

Økonomisk overblikk 2/2021

NHOs oppdaterte anslag per 14. juni 2021.

 Utsikter for 2021-2023.

Økonomisk overblikk - NHOs kvartalsrapporter

  1. Økonomisk overblikk 2/2021

    Nå lysner det for alvor. De frigjørende vaksinestikkene settes på stadig flere. Etter en berg-og-dal-bane av nedturer og oppturer, lukking og gjenåpning, venter vi at alle de mest inngripende nasjonale smitteverntiltakene vil være fjernet over sommeren. Forhåpentligvis for godt. Temadel: Økonomiske virkemidler i klimapolitikken.

  2. Økonomisk overblikk 1/2021

    Snart tolv måneder er gått siden regjeringen iverksatte de "mest inngripende tiltakene i fredstid". Det markerte starten på, en økonomisk krise helt ulik alle tidligere. Temadel: Hjemmekontor — ikke for alle, alltid

  3. Økonomisk overblikk 4/2020

    Fallet i Fastlands-BNP anslås til 3½ prosent. Det største i nyere tid. Dette inkluderer en noe svakere utvikling mot slutten av året, som følge av økende smittetall og nye innstramninger i smitteverntiltakene.