NHO

Innhold

Økonomisk overblikk

Her finner du NHOs kvartalsrapporter med prognoser for den økonomiske utviklingen.

Alternative scenarier mot 2030

Økonomisk overblikk - NHOs kvartalsrapporter

  1. Økonomisk overblikk 4/2019

    Mye tyder på at de kjøligere vindene utenfra nå treffer norske bedrifter. Vil Norge gå motstrøms også i 2020?

  2. Økonomisk overblikk 3-2019

    Det er godt driv i norsk økonomi. Kraftig økning i petroleumsinvesteringene bidrar til å stimulere veksten på fastlandet i år, men hvor lenge?

  3. Økonomisk overblikk 2-2019

    Verdensøkonomien preges av handelsuro. Handelskrigen mellom USA og Kina demper vekstutsiktene rundt oss. Men likevel har bedriftene en gjennomgående høy fremtidstro.