NHO

Innhold

Økonomisk overblikk

Her finner du NHOs kvartalsrapporter med prognoser for den økonomiske utviklingen.

Økonomisk overblikk - NHOs kvartalsrapporter

  1. Økonomisk overblikk 3-2019

    Det er godt driv i norsk økonomi. Kraftig økning i petroleumsinvesteringene bidrar til å stimulere veksten på fastlandet i år, men hvor lenge?

  2. Økonomisk overblikk 2-2019

    Verdensøkonomien preges av handelsuro. Handelskrigen mellom USA og Kina demper vekstutsiktene rundt oss. Men likevel har bedriftene en gjennomgående høy fremtidstro.

  3. Økonomisk overblikk 1-2019

    NHOs medlemsbedrifter rapporterer om en god markedssituasjon. Bedriftene var imidlertid svakt mindre positive i første kvartal i år, sammenlignet med de to foregående kvartalene.