Økonomisk overblikk 2/24

Bedre stemning, men fortsatt laber vekst. - Vi forventer svak aktivitetsvekst i år. Til tross for dette, holder kapasitetsutnyttingen, både her hjemme og hos Norges handelspartnere, seg relativt høy. Arbeidsledigheten har steget mindre enn man kunne frykte, og det har tatt tid å få prisveksten ned.