Vedum møtte NHO-bedrifter om statsbudsjettet

Publisert

Siri Berggreen i SMB forum stiller finansministeren spørsmål om statsbudsjettet.

Statsbudsjettet og finanspolitikken må være forutsigbar og bidra til privat verdiskapning var budskapet fra de små og mellomstore bedriftene, som finansminister Vedum møtte 9. oktober.

I anledning statsbudsjettet var finansminister på medlemsmøte hos NHO og hadde senere dialog med NHOs Eierforum og SMB forum, som representerer de små og mellomstore bedriftene.

Se opptaket av medlemsmøte nederst

– Vårt budskap til finansministeren er at vi trenger forutsigbarhet til å drive verdiskapning og like konkurransevilkår. Små- og mellomstore bedrifter er sårbare og trenger ingen store overraskelser. Nå er det opp til Stortinget å vedta et godt budsjett som trygger norske arbeidsplasser, sier Jon Olav Sigvartsen, styreleder i SMB forum og eier av Norgeshus Jos bygg.

99 prosent av norske bedrifter er små og mellomstore bedrifter (SMBer). Selv om en bedrift har få ansatte er de ofte bærebjelken i lokalsamfunnene og helt vesentlige for verdiskapning og arbeidsplasser i bygd og by. NHO jobber for at de skal ha gode rammevilkår, med blant annet et fornuftig skatt- og avgiftsnivå.

– I fjor kom det store skatte- og avgiftsøkninger i budsjettet. Det fikk vi heldigvis ikke i denne runden, men mange SMBer opplever at det er utfordrende tider med høy rente og økte priser. Noe av det viktigste oppgavene til NHOs SMB forum er å jobbe hardt for at det samlede skatte- og avgiftstrykket på bedrifter går ned. Blant annet den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften, skatt på arbeidende kapital og utfordringen til grundere i start-ups for å nevne noe, sier Sigvartsen. Vi må jobbe for at det legges til rette for at vi kommer sterkere ut av tøffe tider - ikke det motsatte.