ReBuild Ukraine 2.0

Publisert

Europas største byggeplass vil by på både utfordringer og muligheter for norske bedrifter, gjenoppbyggingen av Ukraina er allerede i gang. Medlemmer av NHOs ukrainanettverk viste fram hvordan norsk næringsliv kan bidra til Ukrainas gjenoppbygging på ReBuild Ukraine i Warszawa, 14.-15. november.

-Ukraina vil bli Europas største byggeplass. Norge bidrar med finansiering gjennom Nansen-fondet, og norske bedrifter har mye kompetanse og teknologi som våre ukrainske venner vil trenger, sier Idar Kreutzer, NHOs direktør for internasjonalt og digitalisering.  

NHO organiserte, sammen med Innovasjon Norge, Norsk-Ukrainsk Handelskammer og Utenriksdepartementet, den norske paviljongen på ReBuild Ukraine. Fra NHOs ukrainanettverk deltok Comrod AS, Istrail, Itera ASA, MagnorVinduet, Moelven Byggmodul AS, Jotun, O.B Wiik, Fenix Repower, Veidekke og DNV. Dette er den andre runden av gjenoppbyggingskonferansen ReBuild Ukraine, som samler nøkkelaktører på tvers av sektorer for å bygge partnerskap og vise frem sine løsninger. 

-Ukraina har trengt og trenger mye hjelp til å forsvare seg mot russisk aggresjon. Men de trenger også hjelp til å bygge opp landet igjen. Norske bedrifter har teknologier, produkter og tjenester som våre venner i Ukraina trenger. Nå er vi her for å sørge for at våre venner i Ukraina møter norske bedrifter, slik at vi aktivt kan være med på å bygge Ukraina som en del av fremtidens Europa, sier Kreutzer.  

Rebuild Ukraine samler representanter fra 22 land, over 300 bedrifter, ukrainske fylker og kommuner, og framhever de enorme behovene og mulighetene i Ukraina. Norge gir både umiddelbar hjelp og langsiktig støtte til Ukraina. Fra 2023 til 2027 skal Norge støtte Ukraina med 75 milliarder kroner. I 2023 gir også 18,5 milliarder kroner gjennom Nansen-programmet, fordelt på sivil og humanitær støtte. 

NHOs ukrainanettverk gjenspeiler bredden i norsk næringsliv. En viktig oppgave for nettverket er å sikre at norske bedrifter har de nødvendige forutsetningene for å kunne tilby sin etterspurte kompetanse, ressurser og løsninger i gjenoppbyggingen. Det inkluderer tiltak for å håndtere politisk risiko ved investeringer i Ukraina. I tillegg til deltakelse på ReBuild Ukraine, samles nettverket jevnlig for å utveksle informasjon og erfaring rundt aktivitet i Ukraina. 

Vil du lese mer om NHOs Ukrainanettverk, klikk her 

-Det er også helt nødvendig å mobilisere næringslivet. Vi har et teknologisk avansert, transparent og leveringsdyktig næringsliv i Norge, og det gir oss gode muligheter til å bidra i Ukraina – spesielt innen energi, bygg og anlegg. Og det alle ønsker seg, er at når støver legger seg, skal man bygge et Ukraina hvor noe slikt aldri kan skje igjen. Vi vil være med på å sikre gjenoppbyggingen av et fremgangsrikt, moderne land. Dette er et ansvar, men også en stor mulighet sier Kreutzer.