NHO

Innhold

Artikler

Vis filtrering

1087 resultater

Type artikkel
Velg område
1087 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Fagartikkel, NOx-fondet

  Regelverk

  Skattedirektoratets særavgiftsrundskriv fastsetter hva som er avgiftspliktig NOx-utslipp og hvordan avgiftspliktig utslipp beregnes.

 2. Nyhet, NHO Viken Oslo Ringer i vannet, Inkludering

  NAV og NHO inngår samarbeid om inkludering

  NAV og NHO skal samarbeide for å få flere som står utenfor arbeidslivet ut i jobb ved å bruke konseptet til NHO-prosjektet «Ringer i Vannet». Oslo skal være egen pilot.

 3. Fagartikkel, NOx-fondet

  Innvilget støtte

  NOx-fondet har gitt tilsagn om støtte til over 1.000 søknader om støtte til NOx-reduserende tiltak. Tiltakene har en forventet NOx-reduksjon på 44.000 tonn.

 4. Nyhet, NHO Nordland

  Vi trenger folk og kompetanse for å skaper flere arbeidsplasser i Nord

  Nordnorsk næringsliv går så det suser, men vi har en del utfordringer for at vi skal klare å vokse enda mer i årene foran oss viser NHOs siste medlemsundersøkelse.

 5. Nyhet, NHO Nordland

  Lanserte NHO Gründer i Bodø

  "Flying start" for NHO Gründer som ble lansert på frokostmøte hos Newton Flight Academy i Bodø

 6. Fagartikkel, NOx-fondet

  Næringslivsorganisasjonene

  NOx-fondets medlemmer er de femten samarbeidende næringslivsorganisasjonene som undertegnet Miljøavtalen om NOx.

 7. Nyhet, Offentlig sektor og næringslivet

  Når kommer personvernreglene?

  De nye personvernreglene - GDPR - vil ventelig tre i kraft «i løpet av juli», melder Justisdepartementet.

 8. Nyhet, NHO Viken Oslo

  Buskerud bedriftene er fortsatt optimistiske

  I de fleste kvartaler i den siste to-års perioden har bedriftene i Buskerud vært mer positive til markedssituasjonen enn landsgjennomsnittet. Buskerud-bedriftene er optimistiske, og bedrifter som planlegger å øke antall ansatte er klart flere enn bedrifter som planlegger å nedbemanne. Dette er gledelig, sier regiondirektør Grete Karin Berg, NHO Buskerud.

 9. Fagartikkel, Skatter og avgifter

  Sukkeravgift

  Økningene i sjokolade- og sukkervareavgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer høsten 2017 har fått dramatiske konsekvenser for flere bedrifter, og gir negative ringvirkninger for hele mat- og drikkenæringen.

 10. Fagartikkel, Skatter og avgifter

  Tvangsmulkt - urimelig og uforholdsmessig

  I 2017 ble næringsdrivende ilagt 1 milliard i tvangsmulkt. NHO mener mulkten benyttes ut over hensikten og at reglene praktiseres urimelig.