NHO Vestland

Siste nytt fra NHO Vestland:

  1. Kraftløftet: – Vi står ved et veiskille

    Vestland står på trappene til den største omstillingen i etterkrigstiden. Vi må klare å kombinere store kutt av klimautslipp, rask omstilling av næringsliv og industri og lykkes med videre jobbskaping, samtidig som vi tar vare på natur- og biomangfold. Skal vi lykkes trengs mye mer kraft og nett. Kraftgapet i Vestland mellom ønsket forbruk og planlagt ny produksjon er på hele 15-24 TWh.

Arrangementer

  1. Kvinner: Hvordan ta plass ved styrebordet?

    Hvordan kan DU sette deg i posisjon for et styreverv når Norge nå girer opp for å gjøre noe med kjønnsubalansen i styrerommet? De neste årene skal 13000 kvinner rekrutteres til en plass ved landets styrebord i mellomstore og store selskaper. Kom og lær av dyktige kvinner mens du spiser frokost.