Nyhetsarkiv

Vis filtrering

160 resultater

Type artikkel
Velg område
160 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. NTP - Viktig og riktig med økt fokus på utbedringer og vedlikehold

    En god samferdselsinfrastruktur er en viktig forutsetting for et konkurransedyktig næringsliv. En stor andel av næringslivet i Nord-Norge er transportintensivt i dag, og behovet for effektive og sikre transportkorridorer forventes å øke fremover. Mange veistrekninger i regionen møter ikke dagens krav til sikkerhet og standard, og vi har et stort etterslep på fylkesveinettet.