Ansattoversikt

Velg avdeling

270 ansatte

Ansattoversikt
270 ansatte

Anna Häggblom

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

Anna Ceselie Brustad Moe

Seniorrådgiver

NHO Trøndelag

Anne Hovind

Konsulent

Medlemstjenester

Anne Birgitte Hjelseth

Kommunikasjonsrådgiver

Intern kommunikasjon

Anne Marte Vestbakke

Strategisk rådgiver for administrerende direktør

Område Kommunikasjon

Anniken Tømte

Spesialrådgiver

Kompetanse og innovasjon