NHO

Innhold

- Pilotenes krav setter arbeidsplasser i fare

Nyhet

Publisert

SAS-fly

SAS-fly

Det er brudd i meklingen mellom SAS og pilotforeningene NSF/SNF og ca 1500 piloter i SAS går nå ut i streik. - Dette er en situasjon vi gjerne skulle ha vært foruten. Men skulle SAS ha innfridd kravene ville det vært alvorlig for fremtiden for SAS og for norsk luftfart, sier Torbjørn Lothe, sjef for NHO Luftfart.

-Streiken skaper på kort sikt store problemer for de reisende og den gir store ringvirkninger i samfunnet. Men kravene fra pilotene har vært umulige for SAS å innfri, sier Lothe.

Lothe sier at pilotene gjennom forhandlingene har fått tilbud om lønnsøkninger som er i tråd med hva man ellers er blitt enige om i norsk arbeidsliv, men pilotene krever selv lønnsøkninger på langt høyere nivå. -Vi må huske at dette er en gruppe arbeidstakere som allerede har en snittlønn på godt over en million kroner, og som på grunn av varierende arbeidstid jobber rundt 40 færre dager i året sammenlignet med ansatte flest i dette landet, sier han.

 -Konkurransen i europeisk luftfart er blitt enda hardere de siste årene hvor flere mellomstore selskaper har måttet avvikle virksomheten, understreker Lothe. Han sier at de ulike kravene fra pilotforeningene NSF/SNF er kostnadsberegnet og innebærer en reell trussel mot lønnsomhet og jobbsikkerhet i Norge. 

-I tillegg krever pilotene ordninger som påvirker selskapets styringsrett og som på sikt vil svekke konkurranseevnen til SAS, og arbeidsplasser vil stå i fare for å forsvinne. Norsk luftfart må fortsatt effektivisere for å finne nye og bedre løsninger som sikrer nye investeringer og muliggjør videre drift. Dette ansvaret må pilotene ta sammen med resten av selskapet, avslutter Torbjørn Lothe.

For spørsmål om meklingen: NHOs pressetelefon 480 22 800/Torbjørn Lothe, adm.dir i NHO Luftfart, 902 07 593

For spørsmål om konsekvenser for flytrafikken: SAS pressetelefon 64 81 88 00

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: