Brudd i NITO-forhandlingene

Publisert

Etter to dagers forhandlinger om revisjon av NITO-overenskomsten, valgte NITO den 18. oktober å bryte forhandlingene. NHO har mottatt plassoppsigelse for 19 798 NITO-medlemmer i 1548 bedrifter.

I følge NITO tilhører bedriftene fem av NHOs landsforeninger: Abelia, BNL, Energi Norge, Nelfo og Norsk Industri.

Last ned plassoppsigelsen

Krevende krav

NITO har stilt flere krevende krav, blant annet et krav om voldgift ved uenighet i lokale lønnsforhandlinger. Dette vil innskrenke bedriftens styringsrett betydelig.

NHO ønsker selvsagt å finne en meklingsløsning, men meklingen kan ende med brudd og streik.

Fra hvilket tidspunkt en eventuell streik kan starte vet vi først når meklingsdato er fastsatt. Fire dager før meklingsfristen utløper vil NITO levere en plassfratredelse. Først da blir det klart hvilke medlemmer som faktisk tas ut i streik dersom vi ikke kommer til enighet mekling.

På Arbinn finnes god informasjon om hvordan man skal forholde seg dersom det blir streik.

Mer om streik og konflikt 

Dersom en streik medfører at gjenværende arbeidstakere (de som ikke streiker) ikke kan sysselsettes på en rasjonell måte, kan disse permitteres. Vi oppfordrer bedriften til å vurdere behovet for betinget permittering. Slik permitteing krever 14 dagers varsel.

Mer om permittering

Partene er innkalt til mekling 30. november og 1. desember. Meklingsfristen er 1. desember kl 24.00.

Har du spørsmål, ta kontakt med bedriftens landsforening.