Vedrørende dispensasjonssøknad

Nyhet, Lønnsoppgjør

Publisert

Flere medier har skrevet at NFO har sendt dispensasjonssøknad ift den varslede lockouten. NHO har ikke mottatt noen dispensasjonssøknad. (per 22.06.22 kl 14.00)

- Vi har ikke mottatt en søknad om dispensasjon fra noen av bedriftene som er en del av denne konflikten. Det er bedriften som må søke om dispensasjon. Dersom vi mottar en slik søknad, skal vi selvsagt behandle den. NHOs varslede lockout trer ikke i kraft før søndag, og vi vil behandle en søknad før den tid, sier direktør fra NHO Luftfart, Torbjørn Lothe.

En søknad om dispensasjon fra arbeidskonflikten mellom NFO og NHO Luftfart må komme fra den bedriften som er rammet av streiken. I en slik sak er det bedriftene som har ansvaret for å vurdere om en streik medfører fare for liv og helse, og om man skal søke om en dispensasjon.

– Til tross for dette ser vi i mediene at NFO har tenkt å søke en dispensasjon. Vi har ikke mottatt noen henvendelse, men skulle det skje vil vi sørge for å få denne i et rett spor slik at det kan bli behandlet på korrekt måte.  sier Lothe