Enighet i mekling for bakkemannskaper

Publisert

Det er oppnådd enighet i meklingen om flyoverenskomsten mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Dermed blir det ingen streik blant bakkemannskaper på flyplassene.

Natt til 21. juni, tre og en halv time på overtid, kom NHO Luftfart og Fellesforbundet til enighet i meklingen om Flyoverenskomstene. Dette innebærer et generelt tillegg på 4 kroner til alle som er omfattet av overenskomsten. Partenen harogså blitt enige om å øke minstelønnssatsenen på avtalen.

– Det var viktig at vi kom til en enighet på denne avtalen da det siste flybransjen trenger er en streik som rammer bransjen og passasjerene. Det var gode forhandlinger mellom ansvarlige parter som klarte å finne frem til en økning som både gir lønnsvekst for de ansatte, men som samtidig ligger innenfor rammen av frontfaget, sier Jon F. Claudi, forhandlingsdirektør i NHO.

Etter to år med pandemi og en krig i Ukraina som har rammet flybransje hardt var det viktig å unngå en konflikt.

– Stuerne gjør en svært viktig jobb på norske flyplasser og en streik ville kunne fått store følger for norsk luftfart. Det var en forhandling som var preget av realistiske krav, men i en hardt prøvet bransje var det vanskelig å komme frem til en løsning som begge kunne leve med. Det var gode forhandlinger hvor begge parter ønsket å komme frem til en løsning, sier Claudi.