Enighet mellom FLT og NHO – overenskomst for tekniske funksjonærer

Publisert

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) i LO og NHO har sittet i mekling 11. og 12. oktober om overenskomst for tekniske funksjonærer, og funnet frem til en løsning.  

– Vi er fornøyde med at vi har kommet frem til en løsning innenfor frontfagsrammen, slik at vi unngikk streik, sier forhandlingsdirektør i NHO Jon Claudi. 

Partene har blant annet blitt enige om:  

  • et generelt tillegg på 4 kr per time 
  • å utvide fristen i forbindelse med krav om avtaleopprettelse for navngitte medlemmer 
  • moderniserte lønnsbestemmelse 
  • nye offshorereguleringer 

Partene satt i mekling flere timer over fristen 12. oktober kl. 24:00 for å bli enige.  

– Vi har strukket oss for å unngå en streik, sier Claudi. 

Protokollen kan leses her.  

FLT vil sende meklingsresultatet til uravstemning blant sine medlemmer med frist for vedtakelse innen 4.11.2022

Ved spørsmål kan du kontakte din landsforening i NHO