Lønnsoppgjøret: Disse bedriftene blir rammet ved streik

Publisert

Foto: Trond Gram, LO.

LO og YS har i dag varslet hvilke bedrifter som vil bli berørt av streik dersom meklingen ikke fører frem. Her kan du sjekke om din bedrift blir rammet. Det er mekling i årets lønnsoppgjør 9. og 10.april.

Helgen 9. og 10.april skal LO, YS og NHO mekle i lønnsoppgjøret for 2021. Fristen er satt til midnatt, natt til søndag 11. april. 

Årets oppgjør er et mellomoppgjør. I mellomoppgjøret forhandles det i hovedsak kun om lønn, i motsetning til i hovedoppgjør hvor man forhandler om både lønn og om regulering av alle andre bestemmelser i tariffavtalene.

LO og YS har varslet at 27 472 arbeidstakere vil bli tatt ut i streik hvis partene ikke blir enige i helgens mekling.Bedrifter som blir rammet ved streik

Dette er bedriftene som er omfattet av første streikeuttak. Oversikten over bedriftene er laget etter hvilket LO- eller YS-forbund som organiserer de ansatte.

LO-forbund:

Fellesforbundet

Industri Energi

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)

Handel og kontor

Fagforbundet

Forbundet for ledelse og teknikk - Avtale 201 Arbeidsleder Byggfag

Forbundet for ledelse og teknikk - Avtale 198 FLT – Tekniske Funksjonærer

EL og IT

Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Tjenestemannslag

Norsk sjømannsforbund

Norsk sjøoffisersforbund


YS-forbund:

Yrkestrafikkforbundet


Alle andre bedrifter oppfordres til å holde seg orientert via våre nettsider. Ved spørsmål om streikeuttak og hvordan du som bedriftsleder skal forholde deg, kan du kontakte din landsforening. 


Les mer

Lønnsoppgjøret 2021 
Lønn og tariff
Streik