Lønnsoppgjøret 2020: Enighet i frontfaget

Nyhet, Lønnsoppgjør

Publisert

Foto: Norsk Industri

Foto: Norsk Industri.

På overtid 21. august kom Norsk Industri og Fellesforbundet til enighet i frontfaget i årets lønnsoppgjør.

Saken oppdateres. 

Les NHOs vurdering av rammen i hovedoppgjøret 2020

Med god hjelp fra riksmekler Mats W. Ruland  og assisterende mekler Hilde Lund, lyktes det Norsk Industri og Fellesforbundet å oppnå enighet i frontfaget.

Partene forhandlet til langt utpå kvelden fredag, mer enn 22 timer på overtid i forhold til den opprinnelige meklingsfristen som gikk ut ved midnatt 20. august.  

Et krevende oppgjør 

– Dette har vært et krevende oppgjør, mye på grunn av den situasjonen Norge og resten av verden er i. Men sammen med Fellesforbundet og Riksmekleren har vi kommet frem til et oppgjør vi kan stå inne for, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. 

Oppgjøret ble også komplisert av at forventet inflasjon i år ble oppjustert fra 1,2 til 1,4 prosent under forhandlingene.  

Partene ble til slutt enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger. Denne rammen fra frontfaget skal nå etterfølgende oppgjør forholde seg til. 

Må se til utlandet 

Lier-Hansen påpeker at konkurransesituasjonen for norske eksportbedrifter er krevende. Det blir helt avgjørende for konkurransekraften at de lokale oppgjørene tilpasses bedriftenes situasjon. 

– Det gjenstår å se hva de lokale forhandlingene resulterer i. Jeg både håper og forventer at de lokale tilleggene blir moderate, slik at vi sikrer norske arbeidsplasser i den krevende tiden vi står i og har foran oss, sier Lier-Hansen.  

Begge delegasjonene anbefaler den enighet som nå er fremforhandlet. Oppgjøret går nå til uravstemning blant Fellesforbundets medlemmer. Fristen for denne er 24. september. Styret i Norsk Industri skal for sin del behandle resultatet. 

Lønnsoppgjøret har i år hatt et spesielt krevende bakteppe. Som kjent skulle forhandlingene vært gjennomført i mars, men ble utsatt på grunn av koronasituasjonen. Denne har gitt industrien betydelige merkostnader, samtidig som den har ført til den sterkeste økonomiske nedturen i nyere tid. Ettersom situasjonen er mer krevende i mange andre land, går nå eksportindustrien inn i en sterk nedgangskonjunktur. Det er sannsynlig at lønnsutviklingen er fallende i land rundt oss. Leverandørindustrien har også betydelig mindre å gjøre i år, tross positivt skatteforlik før sommeren. 

Har du spørsmål om frontfagsoppgjøret?

Ta kontakt på e-post tariff2020@norskindustri.no

Pressekontakt i Norsk Industri: Kommunikasjonssjef Cathrine W. Eidal, 476 37 797