Enighet om funksjonæravtalen

Nyhet, Lønnsoppgjør

Publisert

Natt til tirsdag 16. februar ble NHO og YS-forbundene Negotia, Parat og YTF enig i mekling om Funksjonæravtalen.

I tråd med frontfagsforhandlingene høsten 2020 har man i avtalen økt matpengene til kr. 90,-.  Tilsvarende har man i tråd med resultatet i frontfaget inntatt følgende bestemmelse om ytelser under sykdom og omsorgspermisjon: De lokale parter anbefales å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres. Bedriftene har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger.

Partene er videre enige om å gjennomføre et utvalgsarbeid, der blant annet enkelte detaljer i lønnsbestemmelsen samt endringer i overenskomstens bilag 14 skal diskuteres.