Disse tariffavtalene er omfattet av lønnsoppgjøret

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, og det er NHO og LO sentralt som forhandler. Parallelt forhandles det også mellom NHO og YS. Mellomoppgjøret handler kun om lønn, og ikke om øvrige endringer i tariffavtalene. Her finner du avtalene som er omfattet av oppgjøret.

Torsdag 25.mars ble det brudd i forhandlingene mellom LO og NHO, og YS og NHO, og det blir mekling den 9. og 10. april.

Den 6. april klokken 12.00 blir det klart hvilke bedrifter som blir tatt ut i streik, dersom meklingen ikke fører frem. 

Under finner du tariffavtalene som er omfattet av mellomoppgjøret 2021. 

Liste over LO-avtaler:

Avt nr

Avtalenavn

Fagforening

Landsforening

4

Anleggsoverenskomsten

Norsk Arbeidsmandsforbund

Byggenæringens Landsforening

5

Kraftlinjefirmaer

Norsk Arbeidsmandsforbund

Byggenæringens Landsforening

6

Asfaltarbeid og veivedlikehold-NAF

Norsk Arbeidsmandsforbund

Byggenæringens Landsforening

10

Renholdsoverenskomsten

Norsk Arbeidsmandsforbund

NHO Service og Handel

11

Renhold på land i egen regi

Norsk Arbeidsmandsforbund

NHO

13

Tunnel-, bom- og bruselskaper

Norsk Arbeidsmandsforbund

NHO Service og Handel

14

Vekteroverenskomsten

Norsk Arbeidsmandsforbund

NHO Service og Handel

37

Asfaltarbeid og veivedlikehold-FF

Fellesforbundet

Byggenæringens Landsforening

53

Steinindustrioverenskomsten

Fellesforbundet

Norsk Industri

54

Sandtaksoverenskomsten

Fellesforbundet

Norsk Industri

55

Bokbindere

Fellesforbundet

Norsk Industri

56

Trykkerier og grafiske bedrifter

Fellesforbundet

Norsk Industri

57

Bølgepapp,- kartonasjefabrikker m fl

Fellesforbundet

Norsk Industri

59

Heisfaget

EL og IT Forbundet

Nelfo

60

Landsoverenskomsten for elektrofagene

EL og IT Forbundet

Nelfo

62

Kabelmontøroverenskomsten

EL og IT Forbundet

Norsk Industri

68

Standardoverenskomsten-HK

Handel og Kontor i Norge

NHO

70

Butikkoverenskomsten-HK

Handel og Kontor i Norge

NHO

77

Bilselgeravtalen HK

Handel og Kontor i Norge

Norges Bilbransjeforbund (NBF)

79

Riksavtalen - Hotell og Restaurant

Fellesforbundet

NHO Reiseliv

81

Tannteknikeroverenskomsten

Fellesforbundet

NHO Service og Handel

83

Industrioverenskomsten LO - Verksted

Fellesforbundet

Norsk Industri

88

Industrioverenskomsten LO - Nexans

Fellesforbundet

Norsk Industri

89

Flyoverenskomsten

Fellesforbundet

NHO Luftfart

91

Biloverenskomsten

Fellesforbundet

Norges Bilbransjeforbund (NBF)

101

Elektrokjemisk industri

Industri Energi

Norsk Industri

102

Fiskemel- og fiskefôrindustrien

Industri Energi

Sjømat Norge

105

Vaskerier og Renserier

Industri Energi

Norsk Industri

106

Kjemisk teknisk industri

Industri Energi

Norsk Industri

109

Farmasøytisk Industri

Industri Energi

Norsk Industri

116

Frisøroverenskomsten

Fagforbundet

NHO Service og Handel

118

Ambulansefirmaer - LO

Fagforbundet

NHO Service og Handel

123

Forpleiningsbedrifter

Industri Energi

Norsk olje og gass

124

Landbaser- Industri Energi

Industri Energi

Norsk olje og gass

125

Oljeboringsbedrifter-Industri Energi

Industri Energi

Norsk olje og gass

129

Operatøravtalen-Industri Energi

Industri Energi

Norsk olje og gass

130

Operatørselskaper land­virksomhet (bransjeavtalen)

Industri Energi

Norsk olje og gass

131

Egg- og Fjærfekjøttindustrien

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

NHO Mat og Drikke

133

Baker-  og konditoroverenskomsten

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

NHO Mat og Drikke

134

Kjøttindustrien

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

NHO Mat og Drikke

138

Fiskeindustribedrifter

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Sjømat Norge

141

Idun Fabrikker

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

NHO Mat og Drikke

142

Melkebearbeidende industri

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

NHO Mat og Drikke

145

Møller og Fôrblanderier

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

NHO Mat og Drikke

148

Bryggerier og mineralvannfabrikker

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

NHO Mat og Drikke

152

Margarinfabrikker

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

NHO Mat og Drikke

158

Vin- og Brennevinsbransjen

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

NHO Mat og Drikke

159

Fellesoverenskomsten-Treforedling

Fellesforbundet

Norsk Industri

160

Besetning i ferge- og lokalfart - innenriksfarten

Norsk Sjømannsforbund

NHO Sjøfart

165

Redningsselskapet-Besetning

Norsk Sjømannsforbund

NHO Sjøfart

167

Bukseringsrederier-Sjømannsforbundet

Norsk Sjømannsforbund

NHO Sjøfart

170

Havbruksoverenskomsten

Fellesforbundet

Sjømat Norge

183

Speditøroverenskomsten

Fellesforbundet

NHO Logistikk og Transport

184

Oljeavtalen

Fellesforbundet

Norsk Industri

195

Møbel, interiør og trevarebransjene m fl.

Industri Energi

Norsk Industri

198

Tekniske funksjonærer-FLT

Forbundet for Ledelse og Teknikk

NHO

200

Hotell og Rest.-arbeidsledere-FLT

Forbundet for Ledelse og Teknikk

NHO Reiseliv

201

Rammeavtale for arbeidsledere - byggfag

Forbundet for Ledelse og Teknikk

NHO

253

Skipsførere og Styrmenn i ferge- lokal

Norsk Sjøoffisersforbund

NHO Sjøfart

257

Bukseringsrederier-Norsk Sjøoffisersforbundet

Norsk Sjøoffisersforbund

NHO Sjøfart

258

Redningsselskapet-skipsførere/styrmenn

Norsk Sjøoffisersforbund

NHO Sjøfart

293

Landforpleiningsavtalen

Fellesforbundet

NHO Reiseliv

296

Industrioverenskomsten LO - Teko

Fellesforbundet

Norsk Industri

301

Parkeringsselskaper

Norsk Arbeidsmandsforbund

NHO Service og Handel

308

Bensinstasjoner-HK

Handel og Kontor i Norge

NHO Service og Handel

327

Bergindustrien

Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Industri

328

Byggeindustrien

Fellesforbundet

Byggenæringens Landsforening

329

Glass og Keramisk Industri

Industri Energi

Norsk Industri

330

Energioverenskomsten

EL og IT Forbundet

Energi Norge

331

Fellesoverenskomsten for byggfag

Fellesforbundet

Byggenæringens Landsforening

333

Skianlegg

Norsk Arbeidsmandsforbund

NHO Reiseliv

345

Overenskomsten for bilutleie

Fellesforbundet

NHO Reiseliv

352

Industrioverenskomsten LO - Teknologi og Data

Fellesforbundet

Norsk Industri

357

Oljeservicebedrifter- Industri Energi

Industri Energi

Norsk olje og gass

369

Grossistavtalen - NTF

Fellesforbundet

NHO Service og Handel

370

Naturbruksoverenskomsten

Fellesforbundet

NHO Mat og Drikke

377

Transportselskaper i Norge-LO

Fellesforbundet

NHO Logistikk og Transport

388

Trafikkpersonell, funksjonærer og redning

Industri Energi

NHO Luftfart

390

Service- og vedlikeholds-Overenskomsten

Norsk Arbeidsmandsforbund

NHO Service og Handel

403

Transportselskaper-Taxisentraler-LO

Handel og Kontor i Norge

NHO Transport

415

Fritids- og aktivitetsavtale

Norsk Arbeidsmandsforbund

NHO Reiseliv

434

Malmtrafikk AS lokomotivpersonalet

Norsk Lokomotivmannsforbund

NHO Logistikk og Transport

441

Serigrafioverenskomsten

Fellesforbundet

Norsk Industri

453

Norges Blindeforbund og Oslo Kinematografer

Fagforbundet

NHO

456

Medieoverenskomsten

Handel og Kontor i Norge

Mediebedriftenes Landsforening

457

Avisbudavtalen

Fellesforbundet

Mediebedriftenes Landsforening

466

Forskning og undervisning

Norsk Tjenestemannslag

Abelia

470

Luftfartsoverenskomsten - HK

Handel og Kontor i Norge

NHO Luftfart

471

Besetning på passasjerskip i kystfart

Norsk Sjømannsforbund

NHO Sjøfart

472

Besetning på lasteskip i kystfart

Norsk Sjømannsforbund

NHO Sjøfart

473

Skipsførere og styrmenn-Norsk Sjøoffiser

Norsk Sjøoffisersforbund

NHO Sjøfart

474

Skipsførere og styrmenn-lasteskip

Norsk Sjøoffisersforbund

NHO Sjøfart

477

Miljøbedrifter i Norge-LO

Fellesforbundet

Norsk Industri

478

IKT-overenskomsten

EL og IT Forbundet

Abelia

481

Pleie- og omsorgsoverenskomsten

Fagforbundet

NHO Service og Handel

487

AMB-overenskomsten

Fellesforbundet

NHO Service og Handel

501

Bussbransjeavtale-LO

Fellesforbundet

NHO Transport

507

Besetning-skoleskipene Gann og Sjøkurs

Norsk Sjømannsforbund

NHO Sjøfart

509

Styrmenn, elektrikere på skoleskipene

Norsk Sjøoffisersforbund

NHO Sjøfart

512

Mat- og drikkevareindustrien

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

NHO Mat og Drikke

519

Sjokolade,- Sukkervare- og Snacksoverenskomsten

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

NHO Mat og Drikke

521

Dyrepleiere og klinikkassistenter

Fagforbundet

NHO Mat og Drikke

523

Meieriindustrien - NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

NHO Mat og Drikke

525

Jordbruk og Gartneri

Fellesforbundet

NHO Mat og Drikke

559

Jernbane-overenskomsten

Norsk Jernbaneforbund

NHO Logistikk og Transport

560

Havne og terminaloverenskomsten

Fellesforbundet

NHO Logistikk og Transport

       
       

567

Overenskomst for avis, avistrykkerier og pakkerier

Fellesforbundet

Mediebedriftenes Landsforening

       
       

581

Handelsoverenskomsten HK

Handel og Kontor i Norge

NHO Service og Handel

I tillegg kommer 8 bedriftsinterne avtaler.

 

Liste over YS-avtaler:

Avt nr

Avtalenavn

Fagforening

Landsforening

210

Rammeavtale for bilselgere-Negotia

Negotia

Norges Bilbransjeforbund (NBF)

213

Presse- og medieoverens­komsten del I - Parat

Parat

Mediebedriftenes Landsforening

218

Hotell og restaurant - arbeidslederavtale - Parat

Parat

NHO Reiseliv

219

Industrioverenskomsten YS - Verksted

Parat

Norsk Industri

224

Oljeoverenskomsten-Safe

SAFE

Norsk olje og gass

225

Flyoverenskomsten - Parat

Parat

NHO Luftfart

226

Riksavtalen - Hotell og restaurant - Parat

Parat

NHO Reiseliv

227

Grossistavtalen - YTF

Yrkestrafikkforbundet

NHO Service og Handel

228

Vekteroverenskomsten - Parat

Parat

NHO Service og Handel

229

Flyavtalen - avtale A

Parat

NHO Luftfart

230

Flyavtalen -  avtale B

Parat

NHO Luftfart

284

Operatør-, oljeborings- og forpleiningsbedrifter - Safe

SAFE

Norsk olje og gass

315

Biloverenskomsten - Parat

Parat

Norges Bilbransjeforbund (NBF)

325

Ambulansefirmaene -YS/Delta

Delta

NHO Service og Handel

351

Speditører-YTF

Yrkestrafikkforbundet

NHO Logistikk og Transport

360

Tømmermåleroverenskomsten

Parat

Byggenæringens Landsforening

378

Transportselskaper i Norge-YS

Yrkestrafikkforbundet

NHO Logistikk og Transport

399

Byggeindustrien - Parat

Parat

Byggenæringens Landsforening

404

Transportselskaper-Taxisentraler-YS

Negotia

NHO Transport

414

Fellesoverenskomsten for byggfag-YS

Parat

Byggenæringens Landsforening

438

Elektrofagene - YS/Parat

Parat

Nelfo

440

Fiskeindustrioverenskomsten - Parat

Parat

Sjømat Norge

446

Industrioverenskomsten YS - Teknologi og Data

Parat

Norsk Industri

462

Parkeringsselskaper - YS

Yrkestrafikkforbundet

NHO Service og Handel

483

Miljøbedrifter i Norge-YS

Yrkestrafikkforbundet

Norsk Industri

488

Oljetransportavtalen - Parat

Parat

Norsk Industri

492

Energioverenskomsten - YS/Parat

Parat

Energi Norge

496

Industrioverenskomsten YS - Teko

Parat

Norsk Industri

500

Asfaltarbeid og veivedlikehold

Parat

Byggenæringens Landsforening

502

Bussbransjeavtale-YS

Yrkestrafikkforbundet

NHO Transport

505

Landbase - Parat

Parat

Norsk olje og gass

506

Renholdsbedrifter - Parat

Parat

NHO Service og Handel

516

Seismikkbedrifter

Parat

Norsk olje og gass

520

Service- og vedlikeholds-overenskomsten - Parat

Parat

NHO Service og Handel

526

Brønnserviceavtale - SAFE

SAFE

Norsk olje og gass

529

Industrioverenskomsten YS - Nexans

Parat

Norsk Industri

533

AFIS personell samt brann og redningstjenesten

Delta

NHO Luftfart

535

Fiskemel- og fiskefôrindustrien - PARAT

Parat

Sjømat Norge

536

Barne- og ungdomsverntjenesten

Parat

NHO

540

Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter YS/NHO

Parat

Norsk Industri

582

Oljeoverenskomsten-Negotia

Negotia

Norsk olje og gass

583

Handelsoverenskomsten

Negotia

NHO Service og Handel

I tillegg kommer 1 bedriftsintern avtale.