NHO frykter konsekvensene av sykepleierstreiken

Publisert

Ole Erik Almlid

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier at NHO Service og Handel har strukket seg langt i forhandlingene, uten at det foreløpig har ført til en enighet med motparten.

Sykepleierforbundet (NSF) har streiket i snart tre uker, og enkelte NHO-bedrifter er nå svært hardt rammet. - Situasjonen er helt fastlåst og belastningen er stor for noen få bedrifter. Vi vurderer derfor å benytte lockout slik at alle de 65 bedriftene kravet fra NSF er rettet mot, står solidarisk sammen i streiken, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Torsdag 25. oktober gikk 56 sykepleiere ut i streik, fordelt på syv NHO-bedrifter omfattet av Pleie- og omsorgsoverenskomsten. Almlid sier at NHO Service og Handel har strukket seg langt i forhandlingene, uten at det foreløpig har ført til en enighet med motparten.  

- En så dramatisk beslutning som dette vil være er ikke besluttet, men har vært oppe til vurdering i NHO. Dette er et virkemiddel vi svært nødig vil bruke, fordi det vil ramme uskyldige mennesker i en sårbar situasjon. sier han. 

Syv bedrifter er rammet av streiken. Ved en eventuell lockout vil 65 bedrifter og 500 sykepleiere i denne bransjen blir berørt. -Når noen få medlemsbedrifter må ta belastningen på vegne av alle, må vi finne en løsning som redder både bedriftene og arbeidsplassene, sier fungerende NHO-sjef Ole Erik Almlid. 

Almlid påpeker at kravene fra NSF utfordrer sentrale prinsipper i den norske modellen for lønnsdannelse.  

- Lønnsoppgjøret på våren skal være førende for alle. Da kan vi ikke la Sykepleierforbundet kreve at en gruppe på 500 ansatte skal få spesialbehandling, når vi har blitt enige i et samlet lønnsoppgjør for en halv million ansatte. Det vil utfordre hele systemet for lønnsdannelse i Norge, sier NHO-sjefen.  

Almlid understreker at NHO til enhver tid står til disposisjon for å finne en løsning med Sykepleierforbundet.   

LES OGSÅ: - Vi har strukket oss svært langt for å unngå streik

LES OGSÅ: Spørsmål og svar om streik og lockout

Er du NHO-medlem og har spørsmål om konflikten, ring et av disse numrene: 

 • NHO Service og Handels tarifftelefon: 917 10 213 
 • Abelia-medlemmer: 480 30 265 
 • For andre henvendelser og pressehenvendelser, ring NHOs pressetelefon: 480 22 800 

Hvis en lockout skulle bli vedtatt av NHOs styre, kan det omfatte følgende 65 bedrifter: 

 • Alarmsentral, Aleris Omsorg AS 
 • Austevoll Hjemmetjeneste, Aleris Omsorg AS 
 • Austevoll Sykehjem, Aleris Omsorg AS 
 • Avd. Lambertseter Sykehjem, Aleris Omsorg AS 
 • Hjemmetjenester, Aleris Omsorg AS 
 • Kantarellen Bo- og Servicesenter, Aleris Omsorg AS 
 • Omsorg Nordstrand, Aleris Omsorg AS 
 • Respiratorteam Midt, Aleris Omsorg AS 
 • Risenga Bo- og omsorgssenter, Aleris Omsorg AS 
 • Uranienborghjemmet, Aleris Omsorg AS 
 • Avd. Oslo/Hoved, Asor Helse AS 
 • Maribu Sykehjem, Attendo Maribu AS 
 • Marie Treschows Sykehjem, Attendo Maribu AS 
 • Avd. Paulus Sykehjem, Attendo Omsorg AS 
 • Avd. Rødtvet Sykehjem, Attendo Omsorg AS 
 • Avd. Romsås Sykehjem, Attendo Velferd AS 
 • Boganes Sykehjem, Attendo Velferd AS 
 • Avd. Oslo, Doro Care AS 
 • Avd. Gaustad Hotell, Eurest AS 
 • Haukeland Pasienthotell, Eurest AS 
 • Ullevål Pasienthotell, Eurest AS 
 • Zefyr Pasienthotell, Eurest AS 
 • Fagertun Trygt og Trivelig AS 
 • Avd. Behandlingstunet Fetsund, Frelsesarmeen 
 • Avd. Ensjøtunet, Frelsesarmeen 
 • Avd. Gatehospitalet, Frelsesarmeen 
 • Avd. Hveita Dagsenter, Frelsesarmeen 
 • Avd. Stavanger, Frelsesarmeen 
 • Avd. Tønsberg, Frelsesarmeen 
 • Hovedkvarter, Frelsesarmeen 
 • Frelsesarmeens Rusomsorg Avd Fyrlyset 
 • Furukollen Psykiatriske Senter AS 
 • Godthaab Helse og Rehabilitering 
 • Grefsenhjemmet 
 • Heimta AS 
 • Helse & Sikkerhet SA 
 • Avd. Bøn sykehjem, Helseforetaket lncita AS 
 • Avd. Valstad Sykehjem, Helseforetaket lncita AS 
 • Avd. Wenger Gård, Helseforetaket lncita AS 
 • Hvalheim Bo og Servicesenter AS 
 • Høyenhall Helse og Rehabilitering AS 
 • Avd. Kirurgi Hobøl, Medi 3 Ringvoll klinikken AS 
 • Avd. Kirurgi Oslo, Medi 3 Ringvoll klinikken AS 
 • Opptreningssenteret i Finnmark AS 
 • Nord-Norges Kurbad AS, Rehabiliteringssenteret 
 • Ringen Rehabiliteringssenter AS 
 • Avd. Oslo, SOS International AS 
 • Avdeling Kongsberg, Stamina Helse AS 
 • Avd. Oslo og Akershus, Stiftelsen Amathea 
 • Amathea Agder 
 • Amathea Buskerud 
 • Amathea Hedmark og Oppland 
 • Amathea Hordaland og Sogn og Fjordane 
 • Amathea Nordland 
 • Amathea Troms og Finnmark 
 • Amathea Trøndelag 
 • Administrasjon, Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen 
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bodø 
 • Nordtun HelseRehab, Stiftelsen Nordtun HelseRehab 
 • Villa Skaar Jevnaker AS 
 • Villa Skaar Sylling AS 
 • Villa Skaar Vestfossen AS 
 • Vår Frue Menighets Aldersboliger 
 • Åstveit Helsesenter AS 
 • Norlandia hjemmeomsorg AS Hjemmesykepleie