Foto:

Kan en bransjeavtale gi likere arbeidsvilkår i luftfarten?

Vi foreslår en tilpasning av flyindustrien til avtalestandarden i andre sektorer. Vi inviterer fagforeningene i Norge, Sverige og Danmark til å bidra til en prosess for så raskt som mulig å oppnå nasjonale bransjedekkende avtaler for piloter. Foto:

Det har blitt sagt mye om SAS og den skandinaviske arbeidsmodellen i det siste. Ingen annen sektor kommer oftere i konflikt med sine egne kolleger enn flyindustrien. Internasjonalt ser vi regelmessige konflikter som resulterer i streiker og polarisering på tvers av flyselskapene. Dette er skadelig for alle parter. Det er ekstremt kostbart for flyselskapene, det er krevende for de ansatte og det påvirker passasjerenes mulighet til å reise.

Den nåværende pilotstreiken i SAS viser tydelig virkningen av disse konfliktene. Streiken rammer 30 000 passasjerer daglig, og mange har fått kansellert sommerferien eller blir strandet på destinasjonene sine. Det er på høy tid at luftfartsnæringen selv tar tak i denne utfordringen. Etter år med pandemi og med hard priskonkurranse i markedet, bør det være i alles interesse å unngå kostbare arbeidskonflikter fremover. 

 

For å løse situasjonen må vi starte med å se på årsaken bak konflikten. Flybransjen har en unik arbeidsmarkedsmodell. Andre sektorer har sentralt fremforhandlede og industridekkende avtaler, såkalte bransjeavtaler.  Med slike avtaler er ikke arbeidsvilkårene en viktig faktor bedriftene konkurrerer på. Bedrifter kan da konkurrere på produkt, service, kvalitet og pris. 

 

I dagens flybransje er arbeidsavtaler en viktig faktor som avgjør et selskaps evne til å konkurrere. Dette stimulerer til et kappløp mot bunnen når det gjelder arbeidsvilkår. Selskaper som er opptatt av rettferdige vilkår og betingelser, blir dårligere stilt i forhold til sine konkurrenter. Det er ikke gunstig for noen. 

 

Videre gir dagens arbeidsmodell fagforeningene stor innflytelse over hvilke bedrifter som er i stand til å konkurrere i markedet og hvilke som ikke er det. Det burde ikke være fagforeningenes rolle. De ønsker å sikre rettferdige vilkår for sine medlemmer. En sentralisert bransje-avtale vil fjerne bedrifters mulighet til å bruke medlemmenes avtaler som en del av en konkurransestrategi. Det bør også være i fagforeningenes og deres medlemmers interesse. 

 

Vi foreslår en tilpasning av flyindustrien til avtalestandarden i andre sektorer. Vi inviterer fagforeningene i Norge, Sverige og Danmark til å bidra til en prosess for så raskt som mulig å oppnå nasjonale bransjedekkende avtaler for piloter. Ved siden av den prosessen bør pågående streiker avsluttes for å gi rom og tid til å utvikle en bærekraftig løsning for både flyselskaper og flyselskapsansatte i Skandinavia. 

 

Opprettelsen av en bransjedekkende avtale skaper likere konkurransevilkår på tvers av alle flyselskaper i Skandinavia, der arbeidsvilkår ikke lengre er en sentral del av selskapenes konkurranseforhold. Det kunne gi oss en reell skandinavisk modell i luftfarten.