NHO

Innhold

Hvor mye koster medlemskap i NHO?

Kontingenten består av to deler; kontingent til bedriftens landsforening i NHO (satsene varierer med servicetilbudet), og kontingent til NHO basert på bedriftens lønnsmasse året før.

Kontingent til NHO for 2018 beregnes trinnvis slik:

  • 1,00 promille for lønnsmasse inntil 200 millioner kroner (ordinær kontingentsats)
  • 0,90 promille for den delen av lønnsmassen som er mellom 200 millioner og 500 millioner kroner
  • 0,80 promille for den del  av lønnsmassen som er over 500 millioner kroner

I henhold til ovenstående kan kontingenten beregnes samlet for konsern og samvirke.

Her kan du foreta en fullstendig beregning av din kontingent

Ønsker du hjelp til å fylle ut skjemaet? Kontakt Berit B. Wesenlund via e-post eller telefon 92 09 88 04.

Mer om kontigentsatser

Det er en minimumskontingent på 1000 kroner for bedrifter med lønnsutbetaling på inntil 1 million kroner og for lønnsutbetaling fra 1 million kroner til 2,9 millioner er kontingenten 3000 kroner.

For bedrifter som er bundet av tariffavtale kommer i tillegg premieinnbetaling til konfliktfondet. Denne er på 0,45 promille av fjorårets lønnsmasse.

For bedrifter med høye lønnskostnader i forhold til omsetning gis det en kontingentrabatt. Gjeldende rabattordning for franchise-/frivillige kjeder videreføres.

Ved innmelding i første halvår gis det 50 prosent rabatt på NHO-kontingenten i innmeldingsåret, og ved innmelding i annet halvår blir det ingen NHO-kontingent i innmeldingsåret.

Alt om medlemskap i NHO