NHO

Innhold

Hvor mye koster medlemskap i NHO?

Kontingenten består av to deler; kontingent til bedriftens landsforening i NHO, og kontingent til NHO basert på bedriftens lønnsmasse året før.

Medlemskontingenten til NHO finansierer driften av NHO. Den samlede kontingent kan deles i to; foreningskontingent og en serviceavgift. Grunnlaget for kontingentberegningen er bedriftens lønnsutbetaling i forrige kalenderår.

Kontingent til NHO beregnes trinnvis slik:

Bedriftens lønnsutbetalinger forrige år Medlemskontingent til NHO
0-1 mill. kr 1000 kr (fast beløp)
1-3 mill. kr 3000 kr (fast beløp)
3-200 mill. kr 0,95 promille av lønnskostnader
200-500 mill. kr 0,85 promille av lønnskostnader
500 mill. kr < 0,80 promille av lønnskostnader

Driver du en nyoppstartet bedrift? Se om bedriften kvalifiserer til medlemskap i NHO Gründer videre i artikkelen. 


Beregn samlet kontingent til NHO og landsforening helt uforpliktende

  • I tillegg til kontingent til NHO er det ulike satser for kontingenten til den landsforening/ bransjeforening bedriften knyttes til.

  • For å få utregnet samlet medlemskontingent i vår innmeldingskalkulator fyller du først inn bedriftens organisasjonsnummer. Deretter velger du en landsforening. Den første landsforeningen som listes ut er basert på NACE-koden til bedriften. Denne utregningen er helt uforpliktende.

  • Det er først om du går videre i prosessen og velger "send innmelding" at en søknad om medlemskap blir sendt oss.

Bli medlem: Regn ut kontingenten helt uforpliktende

Ønsker du hjelp til dette? Kontakt Berit B. Wesenlund via e-post eller telefon 92 09 88 04. 


Mer om kontingentsatser
  • I henhold til ovenstående satser kan kontingenten beregnes samlet for konsern og samvirke.
  • Ved innmelding i første halvår gis det 50 prosent rabatt på NHO-kontingenten i innmeldingsåret
  • Ved innmelding i annet halvår blir det ingen NHO-kontingent i innmeldingsåret.
  • For bedrifter med høye lønnsandel i forhold til omsetning gis det en kontingentrabatt.
  • Bedrifter med tariffavtale betaler premie til konfliktfondet. Denne er på 0,35 promille av fjorårets lønnsmasse. Dette er en forsikringsordning for tariffbundne bedrifter. Ordningen utbetaler erstatning til bedrifter som er berørt av streik.
  • Serviceavgift er inkludert i kontingentsatsene omtalt.
  • Det gis fradrag for medlemskontingent begrenset oppad til 0,2% av bedriftens samlede lønnsutbetalinger i året forut for inntektsåret.

Kontingent for medlemskap i NHO Gründer

Bedrifter i stiftelsesår 0, 1 eller 2 med under 7 millioner kroner i årlig omsetning kan bli medlem i NHO Gründer. Årlig pris de første to årene etter oppstart av bedriften er 2000 kr. Dette inkluderer medlemskap i både aktuell landsforening og i NHO. 

Alt om medlemskap i NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: