Hvordan beregnes medlemskontingenten?

Kontingenten består av to deler; kontingent til bedriftens landsforening i NHO, og kontingent til NHO basert på bedriftens lønnsmasse året før.

Medlemskontingenten til NHO finansierer driften av NHO. Den samlede kontingent kan deles i to; foreningskontingent og en serviceavgift. Grunnlaget for kontingentberegningen er bedriftens lønnsutbetaling i forrige kalenderår.

Kontingent til NHO beregnes trinnvis slik:

Bedriftens lønnsutbetalinger forrige år Medlemskontingent til NHO
0-1 mill. kr 1000 kr (fast beløp)
1-3 mill. kr 3000 kr (fast beløp)
3-200 mill. kr 0,90 promille av lønnskostnader
200-500 mill. kr 0,85 promille av lønnskostnader
500 mill. kr < 0,70 promille av lønnskostnader

Beregn samlet kontingent til NHO og landsforening helt uforpliktende

 • I tillegg til kontingent til NHO er det ulike satser for kontingenten til den landsforening/ bransjeforening bedriften knyttes til.

 • For å få utregnet samlet medlemskontingent i vår innmeldingskalkulator fyller du først inn bedriftens organisasjonsnummer. Deretter velger du en landsforening. Den første landsforeningen som listes ut er basert på NACE-koden til bedriften. Denne utregningen er helt uforpliktende.

 • Det er først om du går videre i prosessen og velger "send innmelding" at en søknad om medlemskap blir sendt oss.

 • Driver du en nyoppstartet bedrift? Bedrifter i stiftelsesår 0, 1 eller 2 med under 7 millioner kroner i årlig omsetning kan bli medlem i NHO Gründer. Årlig pris de første to årene etter oppstart av bedriften er 2000 kr. Dette inkluderer medlemskap i både aktuell landsforening og i NHO. 

Bli medlem: Regn ut kontingenten helt uforpliktende

Ønsker du hjelp til dette? Ring 920 98 804


Mer om kontingentsatser

 • I henhold til ovenstående satser kan kontingenten beregnes samlet for konsern og samvirke.
 • Ved innmelding i første halvår gis det 50 prosent rabatt på NHO-kontingenten i innmeldingsåret
 • Ved innmelding i annet halvår blir det ingen NHO-kontingent i innmeldingsåret.
 • For bedrifter med høye lønnsandel i forhold til omsetning gis det en kontingentrabatt.
 • Premie til NHOS Konfliktfond er 0 promille for året 2024 og vurderes årlig i henhold til NHOs vedtekter. Bedrifter innmeldt i NHO etter 01.01.2024 betaler premie til NHOs Konfliktfond med 0,35 promille av fjorårets lønnsmasse. Ordningen utbetaler erstatning til bedrifter som er berørt av streik.
 • Serviceavgift er inkludert i kontingentsatsene omtalt.
 • Det gis fradrag for medlemskontingent begrenset oppad til 0,2% av bedriftens samlede lønnsutbetalinger i året forut for inntektsåret.

Alt om medlemskap i NHO