Hvordan påvirker strømstøtteordningen din bedrift?

Vi vil gjerne ha innspill fra medlemsbedrifter om eventuelt utilsiktede virkninger slik at vi kan ta dette med i det videre arbeidet med detaljene i ordningen.