Hvilke forsikringer må du ha som gründer?

sjåfør
Lovpålagte forsikringer

Yrkesskadeforsikring
Alle foretak med ansatte er pliktig å tegne yrkesskadeforsikring som dekker ansatte på arbeidsstedet i arbeidstiden. I henhold til Lov om yrkesskadeforsikring skal denne dekke skader påført ansatte i arbeidstid, på arbeidssted og i arbeidsgivers tjeneste.

Yrkesskadeforsikring kan også etableres på frivillig basis for selvstendig næringsdrivende. Forsikringen gir rett til omtrent de samme erstatninger som ansatte. For å få like komplett løsning som ansatte, må folketrygdens ordning med Frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig næringsdrivende kjøpes i tillegg. Dette gir rett til særytelser ved yrkesskade. Søknadsskjema får du fra NAV. Premiesatsen er 0,4 % av antatt årsinntekt.

En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende utbetalinger;

 • Påførte og fremtidige merutgifter
 • Påført inntektstap og tap av fremtidig inntekt
 • Menerstatning og erstatning til etterlatte ved død
Forsikringer vi anbefaler at du ser nærmere på avhengig av hva virksomheten driver med
 • Reiser du mye i jobben? En helårs reiseforsikring dekker tjenestereise og du er forsikret mot; ulykke, tyveri og reiseavbrudd.
 • Bedriftens verdier, som maskiner, inventar, varer og løsøre bør sikres mot brann-, vann-, tyveri- og naturskader. Da er det en bedriftsforsikring eller næringslivsforsikring som må kjøpes.
 • Driver du med netthandel, benytter ordrebehandlingssystemer, timelister osv. bør du vurdere en cyberforsikring, den dekker tap og skade ved hacking av virksomhetens datasystemer.
 • Deltar du på messer, samlinger, eller kjører rundt med demoprodukter i bilen, kan man vurdere en transportforsikring .
 • Krav fra utenforstående mot gründervirksomheten, slike krav dekkes av bedrifts- og produktansvarsforsikring, tilpasset type risiko virksomheten utgjør. I tillegg finnes det andre ansvarsforhold man kan komme i hvor det kan tegnes profesjonsansvar og kriminalitetsansvarforsikring.
 • Styreansvarsforsikring beskytter privatøkonomien til styremedlemmene. GDPR regelverket stiller strenge krav til at bedriftene etterlever forordningen, og styret vil her være ansvarlig for at bedriften følger kravene.
Forsikringer man kan vurdere i tillegg
 • Personalforsikringer; her man kan utvide dekning utover yrkesskade; død, sykdom, uførhet og ulykke. I tillegg til å være en betryggelse ved skade, vil det også være attraktivt for ansatte og gir trygghet om noe uforutsett skulle skje.
 • Eier firmaet verdifulle gjenstander? F.eks. verktøy, instrumenter, maskiner, og annet utstyr. Kan en sikre disse ved en verdigjenstandsforsikring, mot alle skader.
 • Har du kjøpt bil på firmaet? Kjøp firmabilforsikring. Ansvarsforsikring på kjøretøy er lovpålagt.

Som NHO medlem har du og din bedrift mulighet til å samle alle bedriftenes forsikringer i en løsning, med en rådgiver for alle forsikringer. NHO Forsikring hjelper deg å identifisere hvilke forsikringer du trenger som gründer. NHO medlemmer sparer i snitt 19% på å flytte forsikringene sine til NHO Forsikring.

Les mer om NHO Forsikring her.