NHO

Innhold

Hvilke forsikringer må du ha som gründer?

sjåfør
Lovpålagte forsikringer

Yrkesskadeforsikring
Alle foretak med ansatte er pliktig å tegne yrkesskadeforsikring som dekker ansatte på arbeidsstedet i arbeidstiden. I henhold til Lov om yrkesskadeforsikring skal denne dekke skader påført ansatte i arbeidstid, på arbeidssted og i arbeidsgivers tjeneste.

Yrkesskadeforsikring kan også etableres på frivillig basis for selvstendig næringsdrivende. Forsikringen gir rett til omtrent de samme erstatninger som ansatte. For å få like komplett løsning som ansatte, må folketrygdens ordning med Frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig næringsdrivende kjøpes i tillegg. Dette gir rett til særytelser ved yrkesskade. Søknadsskjema får du fra NAV. Premiesatsen er 0,4 % av antatt årsinntekt.

En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende utbetalinger;

 • Påførte og fremtidige merutgifter
 • Påført inntektstap og tap av fremtidig inntekt
 • Menerstatning og erstatning til etterlatte ved død
Forsikringer vi anbefaler at du ser nærmere på avhengig av hva virksomheten driver med
 • Reiser du mye i jobben? En helårs reiseforsikring dekker tjenestereise og du er forsikret mot; ulykke, tyveri og reiseavbrudd.
 • Bedriftens verdier, som maskiner, inventar, varer og løsøre bør sikres mot brann-, vann-, tyveri- og naturskader. Da er det en bedriftsforsikring eller næringslivsforsikring som må kjøpes.
 • Driver du med netthandel, benytter ordrebehandlingssystemer, timelister osv. bør du vurdere en cyberforsikring, den dekker tap og skade ved hacking av virksomhetens datasystemer.
 • Deltar du på messer, samlinger, eller kjører rundt med demoprodukter i bilen, kan man vurdere en transportforsikring .
 • Krav fra utenforstående mot gründervirksomheten, slike krav dekkes av bedrifts- og produktansvarsforsikring, tilpasset type risiko virksomheten utgjør. I tillegg finnes det andre ansvarsforhold man kan komme i hvor det kan tegnes profesjonsansvar og kriminalitetsansvarforsikring.
 • Styreansvarsforsikring beskytter privatøkonomien til styremedlemmene. GDPR regelverket stiller strenge krav til at bedriftene etterlever forordningen, og styret vil her være ansvarlig for at bedriften følger kravene.
Forsikringer man kan vurdere i tillegg
 • Personalforsikringer; her man kan utvide dekning utover yrkesskade; død, sykdom, uførhet og ulykke. I tillegg til å være en betryggelse ved skade, vil det også være attraktivt for ansatte og gir trygghet om noe uforutsett skulle skje.
 • Eier firmaet verdifulle gjenstander? F.eks. verktøy, instrumenter, maskiner, og annet utstyr. Kan en sikre disse ved en verdigjenstandsforsikring, mot alle skader.
 • Har du kjøpt bil på firmaet? Kjøp firmabilforsikring. Ansvarsforsikring på kjøretøy er lovpålagt.

Som NHO medlem har du og din bedrift mulighet til å samle alle bedriftenes forsikringer i en løsning, med en rådgiver for alle forsikringer. NHO Forsikring hjelper deg å identifisere hvilke forsikringer du trenger som gründer. NHO medlemmer sparer i snitt 19% på å flytte forsikringene sine til NHO Forsikring.

Les mer om NHO Forsikring her.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: